Weź udział w powiatowym konkursie plastycznym „Przygody Gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Fundacja Zakładow Gorniczo-Hutniczych „Bolesław” organizują konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu olkuskiego „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”. Patronat honorowy nad akcją objął …

więcej

Odławianie ryb w rzece Sztole i Babie – zabiegi czynnej ochrony przyrody w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Informacja o przeprowadzonych pracach przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w związku z zaprzestaniem odprowadzania wód dołowych z kopalni Olkusz-Pomorzany ZGH Bolesław S.A. Polski Związek Wędkarski poprzez swoją agendę w Katowicach sprawuje aktywny nadzór między innymi …

więcej