Samorządowcy z ważną wizytą w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

We wtorek 20 lutego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska doszło do bardzo ważnego spotkania w sprawie występujących na terenie Gmin Olkusz i Bolesław osuwisk terenu, podtopień i innych szkód górniczych: wiceminister Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka zaprosił do siebie Prezesa Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Bogusława Ochaba oraz delegację samorządowców ziemi olkuskiej na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz Romanem Piaśnikiem, Wójtem Gminy Bolesław Krzysztofem Dudzińskim i radnym Rady Powiatu w Olkuszu Tomaszem Bargiełem. Do wizyty doszło na skutek działań Wiceministra Sportu Ireneusza Rasia oraz jego asystenta Miłosza Pałki.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania Ministrowi Motyce przez Prezesa Ochaba aktualnego stanu wiedzy o konsekwencjach likwidacji kopalń Bolesław, Olkusz i Pomorzany. Prezes Ochab w swojej prezentacji w zwięzły sposób przedstawił przebieg procesu likwidacji kopalni, stan zatapiania kopalni, sposób monitoringu środowiska wodnego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą zaprzestanie działalności górniczej. W szczególności skupił się na skutkach tzw. górnictwa historycznego, a więc górnictwa które było prowadzone relatywnie płytko pod ziemią i które nie było dokumentowane i kontrolowane. A to właśnie szyby i kanały, które powstały w XVI wieku w okresie tzw. górnictwa historycznego, są teraz powodem zdecydowanej większości incydentów osuwiskowych.

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński wespół z Radnym Rady Powiatu Tomaszem Bargiełem, z uwagi na złożoność problemu, postulowali podjęcie przez Ministra Klimatu i Środowiska pilnych działań koordynujących. Działania te miałyby polegać na włączeniu Wojewody Małopolskiego oraz podległych mu służb i instytucji do aktywnego przeciwdziałania skutkom szkód górniczych.

Woda podnosi się każdego dnia. Woda nie czeka, a procedury biurokratyczne są zbyt zawiłe i ciągną się w nieskończoność. Potrzebujemy pilnej koordynacji działań na linii Ministerstwo Klimatu – Wojewoda Małopolski – Lasy państwowe – Wody polskie – Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam nadzieję, że deklaracje Pana Ministra przyśpieszą wiele pilnych zadań, które należy wykonać. – komentuje Wójt Krzysztof Dudziński.

Wójt Bolesławia wespół z Prezesem ZGH Bolesław wykonali już ogromną pracę na rzecz przeciwdziałania szkodom górniczym. Mają bardzo dobry plan walki z żywiołem wody. Wierzę w to, że każda kolejna interwencja w końcu przyniesie oczekiwane przez nas rezultaty, w tym zmianę przepisów prawa. Z Ministrem Klimatu i Środowiska znam się jeszcze z czasów liceum, kiedy razem występowaliśmy w popularnym programie telewizyjnym Młodzież Kontra. Jestem pewien, że dotrzyma danego słowa. Zrobię co w mojej mocy, aby przyczynić się do ochrony dobytków Mieszkańców Bolesławia i Bukowna. – przekonywał Radny Tomasz Bargieł.

Najpilniejszymi zadaniami do wykonania, o których wspominał Wójt Bolesławia, są przede wszystkim umożliwienie skorzystania z narzędzi jakie daje ustawa przeciwpowodziowa oraz utrzymanie reżimu hydrologicznego, w tym stworzenie systemu retencji, wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie drożności cieków wodnych oraz budowa urządzeń melioracji, m.in. upustów, stopni i zbiorników wodnych, kanałów oraz rurociągów.

Chcemy być jak najlepiej przygotowani na konsekwencje podnoszącego się zwierciadła wody i górnictwa historycznego. To wymaga współpracy i koordynacji działań samorządów oraz innych instytucji, dlatego cieszę się, że nasz głos staje się coraz bardziej słyszalny. Na spotkaniu otrzymaliśmy gwarancje wsparcia i mamy nadzieję, że strona rządowa wywiąże się ze swoich zapewnień. – spuentował spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Avatar photo

Redakcja