Weź udział w konkursie fotograficznym o olkuskim górnictwie!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Fundacja ZGH „Bolesław” w Bukownie zaprasza do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Tradycje Górnicze Ziemi Olkuskiej w Obiektywie”.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu olkuskiego, będących uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych: jego celem jest podtrzymanie i kultywowanie górniczych tradycji ziemi olkuskiej, przybliżenie lokalnej tożsamości i tradycji związanej m.in. z kopalnią ZGH ,,Bolesław” w Bukownie, rozwijanie osobistych zainteresowań, kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz patriotycznej mieszkańców powiatu olkuskiego, poszerzenie wiedzy na temat lokalnej kultury, a także pobudzenie refleksji nad otoczeniem społecznym i dziedzictwem kulturowym naszej Małej Ojczyzny.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

zdjęcie główne: Andrzej JurgaOkiem przyrodniczo-krajoznawczym

Avatar photo

Redakcja