Reklama i kontakt

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Gazety Olkuskiej: doszło bowiem do fuzji wydań drukowanych Gazety Olkuskiej, Przeglądu Olkuskiego i Żółtego Jeża, w wyniku czego powstała bezkonkurencyjnie największa gazeta w Powiecie Olkuskim, a Mieszkańcy mogą teraz znaleźć wszystkie informacje i ogłoszenia w jednym miejscu. Niezależnie od wydań drukowanych, Gazeta Olkuska nadal pozostaje natomiast samodzielnym i niezależnym bytem w sieci.

Dział Reklamy Gazety Olkuskiej:
tel. 725 933 555
e-mail: [email protected]

Podmioty zainteresowane zakupem reklam i ogłoszeń w wersji drukowanej największego, połączonego tytułu prasowego, obejmującego jednocześnie trzy gazety o uznanej marce w Powiecie Olkuskim, prosimy o kontakt poprzez działy reklamowe odpowiednio Przeglądu Olkuskiego oraz Żółtego Jeża.


Pobierz: Cennik-www.pdf

Kontakt

Gazeta Olkuska
Bezpłatny dodatek publicystyczny

do Przeglądu Olkuskiego

Wydawca:
Wydawnictwo Neon sp. z o.o.
ul. Żuradzka 15
32-300 Olkusz

Skład:
Karolina Bartosik

Druk:
Polska Press Grupa

Nakład:
20 400 egzemplarzy

Redaktor naczelny:
Mateusz Pabian

Adres biura
ul. Marcina Bylicy 1/301
32-300 Olkusz
tel. 725 933 555

Reklama
tel. 725 933 555
e-mail: [email protected]

Redakcja
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny
Mateusz Pabian
e-mail: [email protected]

Social media: