Czego nie wolno pisać o Staroście Bogumile Sobczyku i Wicestaroście Paulinie Polak?

W poniedziałkowym wydaniu naszej gazety ukazał się artykuł zatytułowany „«Jesteśmy fajni na kredyt» – Powiat Olkuski wpadł w spiralę zadłużenia?”. Ujawniliśmy w nim m.in. że rządzący powiatem zaciągają 3 700 000,00 złotych kredytu w dobie stale rosnących stóp procentowych, a w konsekwencji ogromnych kosztów związanych z obsługą takiego zobowiązania (jak wskazaliśmy, Bank Spółdzielczy w Wolbromiu zainkasuje aż 790 885,03 złotych tytułem m.in. odsetek). Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na niepokojące zjawisko ciągłego zaciągania kredytów przez Powiat Olkuski każdego roku (3 500 000,00 złotych w 2021 roku czy 6 500 000,00 złotych w 2020 roku). Uważamy bowiem, że podstawowym prawem każdego obywatela jest prawo do informacji na temat działań podejmowanych przez władze publiczne z racji pobierania przez nie wynagrodzeń z kieszeni podatników – tym bardziej, że żaden radny Rady Powiatu w Olkuszu nie złożył żadnej interpelacji od… listopada 2021 roku. Nasza publikacja spotkała się jednak z dużym rozdrażnieniem ze strony władz powiatowych, czego wyrazem jest wpis opublikowany na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Władze Powiatu Olkuskiego użyły w nim mocnych słów o manipulacjach czy nawet kłamstwach, podczas gdy wykazane przez nas pożyczki, w podanych przez nas kwotach, widnieją zarówno w uchwałach budżetowych Powiatu Olkuskiego czy na portalu dla podmiotów publicznych Platforma Zakupowa, gdzie szczegółowo opisano kolejne etapy postępowań związanych z zaciąganiem przez Powiat Olkuski poszczególnych zobowiązań finansowych. Władze Powiatu Olkuskiego usprawiedliwiają fakt zaciągania jednych pożyczek spłatą drugich, jednak wciąż nie zmienia to faktu zaciągnięcia niemal 15 milionów kredytów w ciągu 3 lat – to nadal jest fakt, a nie żadne kłamstwo. Kwestię manipulacji najlepiej obrazuje natomiast załączony do omawianego wpisu Starostwa Powiatowego w Olkuszu wykres, w którym skala nie zaczyna się od 0, tylko od 17 milionów i w którym ujęto rok 2018, mimo że Powiatem Olkuskim rządziły wówczas inne władze. Rozumiemy jednak, że Starosta Olkuski z racji swojej przynależności politycznej może być zainspirowany słynnymi wykresami z „Wiadomości” TVP.

Kolejno, władze Powiatu Olkuskiego postanowiły w punktach „odnieść się do zawartych w naszym artykule kłamstw”, choć same zdają się chyba nie do końca wiedzieć co chcą zarzucić. Dla przykładu, jeden z takich punktów dotyczy fragmentu „Budynek (starostwa – przyp. red.) przeszedł w minionych latach gruntowną modernizację”. Odpowiedź starostwa brzmi natomiast: „Remont budynku starostwa rozpoczął się kilka lat temu i od tej pory jest on kontynuowany etapami. Aktualnie trwa modernizacja pomieszczeń na 1 piętrze, które do tej pory nie były remontowane”. W którym momencie skłamaliśmy? Jakie kłamstwo naprostowały władze Powiatu Olkuskiego? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi.

Następne nasze kłamstwo w opinii władz Powitu Olkuskiego miał stanowić fragment „wszyscy pamiętają bowiem, jak w listopadzie 2019 roku władze Powiatu Olkuskiego nie wykorzystały 4,5 miliona złotych dofinansowania na remont drogi w Osieku, a zaledwie parę miesięcy później 2,5 miliona złotych dofinansowania na budowę nowej sali gimnastycznej w olkuskim „Ekonomiku”. Jak jednak widać nie wszyscy, gdyż powiatowi decydenci najwyraźniej „zapomnieli” o własnych dokumentach – dlatego ku przypomnieniu publikujemy informację o unieważnieniu przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w km od 0+000 do 2+846 w miejscowości Osiek – Powiat Olkuski”. Ta dość zaskakująca polemika Starostwa Powiatowego w Olkuszu dziwi nas tym bardziej, że w listopadzie 2019 roku mieszkańcy Osieka wystosowali do Wojewody Małopolskiego petycję z prośbą o interwencję, pod którą podpisało się ponad 1 000 osób, a także okleili swoją miejscowość transparentami „Sobczyk z nami gra w pokera, raz nam daje raz zabiera” czy zorganizowali liczny protest w centrum Olkusza. Chyba nie robiliby tego wszystkiego bez powodu?

Prawdą jest natomiast, że inwestycja ta została finalnie zakończona, jednak w naszym artykule nigdzie nie pojawiła się informacja odwrotna. Władze Powiatu Olkuskiego, jak same wskazują, otrzymały w następnych latach drugie dofinansowanie na remont drogi powiatowej w Osieku i tym razem środki te wykorzystały, choć trzeba zaznaczyć, że gdyby nie unieważniono przetargu w 2019 roku, to w kolejnym naborze Powiat Olkuski mógłby aplikować o środki np. na remont innej z wielu wymagających jeszcze remontu dróg. Podobnie w przypadku dofinansowania na budowę nowej sali gimnastycznej w „Ekonomiku” – po tym jak Powiat Olkuski otrzymał na ten cel promesę (czyli przyrzeczenie przyznania dofinansowania) z Ministerstwa Sportu, władze powiatowe nie przyjęły w planowanym terminie przyrzeczonych pieniędzy. Później i ta inwestycja została doprowadzona do końca (ponownie, nigdzie nie napisaliśmy, że było odwrotnie), jednak znów Starostwo Powiatowe w Olkuszu mogłoby ubiegać się w o kolejne granty. Nie sposób oprzeć się zatem wrażeniu, że temacie dofinansowań owszem, dochodzi do prób manipulacji, ale ze strony władz Powiatu Olkuskiego, które zdają się niejako liczyć, że wiele osób pogubi się w tych zawiłych procedurach, a wielokrotne podkreślanie przez władze Powiatu Olkuskiego, że przecież finalnie inwestycje zostały wykonane sprawi, iż mieszkańcy zapomną i o pierwotnym niewykorzystaniu tych dofinansowań. Rolą mediów jest natomiast przypominać fakty – nawet te niewygodne. 

Władze Powiatu Olkuskiego przytoczyły również fakt, że 16.04.2021 r. zwróciły się do nas z „prośbą o umieszczenie sprostowania”, a negatywna odpowiedź oznacza w ich rozumieniu „celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd, co kłóci się z zasadą rzetelnego dziennikarstwa”. Rozumiemy, że Starosta Bogumił Sobczyk ani Wicestarosta Paulina Polak nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, dlatego informujemy, że skład, druk czy kolportaż gazet kosztuje, a co za tym idzie, miejsce w gazecie nie jest darmowe. Żadna redakcja nie ma obowiązku bezpłatnego publikowania obszernej polemiki polityków, którzy nie zgadzają się z artykułem na swój temat, pomijając fakt, że zamieszczane artykuły, reklamy czy ogłoszenia są planowane z wyprzedzeniem i nie mogą być dowolnie wyrzucane, bo ktoś poprosił o darmowe zamieszczenie jego długiego oświadczenia pod groźbą zarzutów o „celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd”. Fragment ten odbieramy nie tylko jako brak tolerowania krytyki na swój temat, ale również nieumiejętne próby szantażowania mediów.

Po głośnym wycofaniu akcji proekologicznej „Posadź swoje drzewo” być może Powiat Olkuski do akcji powrócił – nam nigdy nie udało się jednak znaleźć żadnej informacji, ogłoszenia czy materiału promocyjnego o akcji cieszącej się niegdyś ogromnym zainteresowaniem (a, jak przytoczyliśmy w liczbach w naszym artykule, chwalić władze powiatowe się lubią). Udało nam się za to znaleźć informację w oficjalnej korespondencji Powiatu Olkuskiego z Gminą Olkusz, że powiat po raz drugi z rzędu chce „obciąć” finansowanie Galerii BWA w Olkuszu. Szczegółowo temat ten opisaliśmy TUTAJ. W ramach ciekawostki można dodać, że Wicestarosta Paulina Polak na sesji Rady Powiatu w Olkuszu publicznie zarzuciła nam kłamstwo, mówiąc że władze Powiatu Olkuskiego nigdy nie chciały przekazywać nigdzie olkuskiej Galerii BWA, podczas gdy w Marszałek Województwa Małopolskiego na piśmie potwierdził, iż „wolę podpisania listu intencyjnego w sprawie przejęcia Galerii BWA przez Województwo Małopolskie wyraził jedynie Zarząd Starostwa Powiatowego w Olkuszu”. Nie wiemy, czy Wicestarosta Paulina Polak pamięta również, że podczas sesji, publicznie, do mikrofonu, zarzuciła nam przyjęcie korzyści majątkowej za publikację jednego z artykułów. Gdybyśmy, jak zarzucają nam władze Powiatu Olkuskiego, byli wobec nich „złośliwi” czy „wrogo nastawieni”, to sprawa już dawno zakończyłaby się albo przedstawieniem przez Panią Wicestarostę bezpośrednich dowodów albo niemałym odszkodowaniem.

Temat braku wykonania na końcu drogi powiatowej w Osieku pętli do zawracania dla autobusów, co może grozić nawet koniecznością zawieszenia tam kursów ZKG “KM”, zasługuje na osobny artykuł, czego z pewnością niebawem się doczeka, natomiast chcieliśmy zwrócić uwagę jak zgrabnie Starostwo Powiatowe w Olkuszu przekręca nasze słowa. Władze Powiatu Olkuskiego przekonują bowiem, że „wymieniona przez redakcję liczba postów czy zdjęć na profilu Starostwa Powiatowego w Olkuszu najdobitniej świadczy o ogromie prac wykonanych przez aktualny Zarząd i Radnych”, podczas gdy w artykule nie zwrócono uwagi na liczbę dodanych wpisów czy fotografii, a fakt, że w podanym, przykładowym „okresie od 20 września do 20 października opublikowano na nim łącznie aż 113 zdjęć, na których widnieje Bogumił Sobczyk, Paulina Polak, lub oboje razem, co stanowi niemal połowę wszystkich zamieszczonych w tym czasie materiałów” – co skutkuje sytuacją, że coraz większe grono mieszkańców zaczyna zadawać sobie pytanie, czy to władze powiatu promują przeróżne szczytne inicjatywy, czy może raczej promują siebie za ich pomocą. Kwestię spełniania funkcji ochronnej przez odzież z nadrukowanym na piersi imieniem, nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem z daleko posuniętej litości pominiemy z kolei milczeniem.

Podsumowując, władze Powiatu Olkuskiego mogą powtarzać jak mantrę mocne słowa o kłamstwach, manipulacji czy nieprawdzie w celu podburzania naszej wiarygodności. Fakty są natomiast takie, że w trakcie naszej kilkuletniej działalności ani razu nie otrzymaliśmy nakazu opublikowania sprostowania czy przeprosin ani wypłaty odszkodowania w jakiejkolwiek formie. Niezależnie od różnych prób nacisków czy szantaży, nie zamierzamy również dać się zastraszyć i zaprzestać publikowania informacji – również tych niewygodnych. 

Avatar photo

Redakcja