CEMEX wspiera uchodźców z Ukrainy

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie CEMEX Polska aktywnie angażuje się w pomoc humanitarną na rzecz osób poszkodowanych. W pierwszej kolejności, firma skoncentrowała się na  zapewnieniu doraźnego wsparcia w społecznościach lokalnych, w pobliżu swoich zakładów. W szczególności dotyczy to położonego blisko granicy Chełma, stanowiącego punkt tranzytowy dla tysięcy uchodźców.  W mieście znajduje się największy zakład firmy w Polsce – Cementownia Chełm. 

CEMEX zaangażował się w przekazywanie środków pierwszej potrzeby do ośrodków recepcyjnych. Działanie dodatkowo wsparli pracownicy w ramach zbiórki darów rzeczowych, zorganizowanej we wszystkich zakładach. 

Od pierwszych godzin konfliktu, pracownicy CEMEX uczestniczą w działaniach pomocowych także w ramach wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu mogą wykorzystać jeden dzień roboczy na rzecz osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie.

Pracownicy Kopalni w Jaroszowcu zaangażowali się w zbiórkę darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy. Zdecydowaliśmy również o wyposażeniu ukraińskich dzieci rozpoczynających naukę w szkołach w Jaroszowcu, Bydlinie i Kwaśniowie, w najpotrzebniejsze artykuły szkolne. Cieszę się, że również nasza firma i pracownicy dokładają swoją cegiełkę do działań pomocowych – mówi Kierownik Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu Tomasz Brzozowski.

CEMEX we wszystkich krajach w Europie solidarnie włączył się w działania wspierające osoby potrzebujące poprzez różne akcje np.: zbiórki pieniężne i rzeczowe oraz wolontariat pracowniczy. Dodatkowo, w Grupie CEMEX na całym świecie odbyła się  globalna zbiórka pieniężna na rzecz UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców – w celu wsparcia osób dotkniętych wojną w Ukrainie. CEMEX podwoił kwotę przekazaną przez swoich pracowników , dzięki czemu na pomoc uchodźcom przekazano prawie 400 tys. złotych.

Długofalowe działania Fundacji CEMEX

Równolegle do działań doraźnych, prowadzonych przez CEMEX, Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” opracowała Długofalowy Plan Działań Integracyjnych. Jego główny cel to wspieranie inicjatyw na rzecz integracji dzieci i młodzieży z Polski oraz Ukrainy, w szczególności włączających  młodych uchodźców do polskiego systemu edukacji.

W ramach Planu, Fundacja przekazała we współpracy z lokalnym samorządem ponad 600 wyprawek szkolnych potrzebującym dzieciom, aby umożliwić im jak najszybsze rozpoczęcie nauki w Polsce. 380 plecaków oraz piórników trafiło do uczniów w Chełmie, zaś 170 do szkół w okolicy Rudnik k. Częstochowy oraz 50 do szkół w rejonie Jaroszowca k. Olkusza.

Ponadto w kwietniu po raz 13. odbędzie się Konkurs Grantowy Fundacji CEMEX „Fabryka Pomysłów”. W tym roku granty trafią do organizacji wspierających proces integracji obywateli Ukrainy – szczególnie w obszarze edukacji – w społecznościach lokalnych wokół zakładów CEMEX. Na ten cel Fundacja przeznaczy 100 tys. zł.

Odpowiadając na lokalne potrzeby, a także w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie i Strategię Wpływu Społecznego CEMEX, koncentrujemy się na działaniach systemowych, wspierających budowanie wzajemnych relacji oraz adaptację uczniów z Polski i Ukrainy w nowej rzeczywistości. W tym celu intensywnie współpracujemy z partnerami lokalnymi – samorządami, instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość”. 

Na bieżąco monitorujemy sytuację i zapewniamy, że nasze działania będziemy dopasowywać do rozwoju wydarzeń – dodaje D. Sztuka-Arak.

Avatar photo

Redakcja