Benefis Poetycki Ireny Włodarczyk

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbył się Benefis Poetycki olkuskiej poetki, pisarki i animatorki kultury Ireny Włodarczyk.

Zebranych gości powitał Kierownik Działu Artystycznego olkuskiego MOK-u Michał Mączka, po czym, wraz żoną Dorotą Stachowicz-Mączką, wykonali „Do nieba”: słowa napisała Irena Włodarczyk, a muzykę skomponowała Dorota Stachowicz-Mączka. Spotkanie prowadził natomiast opiekun działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu Klubu Literackiego dr hab. prof. UP Marek Pieniążek.

Irena Włodarczyk jest kolekcjonerką wspomnień, emocji, wrażeń, słów i aniołów. Pisze nie tylko dlatego, że to kocha. Jej bezgranicznie romantyczna natura, wrodzone ciepło i wrażliwość barwią jej świat kolorami, których większość z nas nie widzi. Renia potrafi zachwycić się usychającym słonecznikiem i dziurą w chodniku, a gdy ubierze ten zachwyt w słowa, czytelnik będzie przekonany, że właśnie ukazała mu najpiękniejszą dziurę i kwiat w pełnym rozkwicie. Oprócz przysłowiowego już ciepła, ma ona jeszcze jedną rzadko spotykaną cechę: poświęca rozmówcy całą swoją uwagę, w jej towarzystwie człowiek czuje się kimś unikalnym i wartościowym. Nic dziwnego, że garną się do niej zarówno dzieci, jak i dorośli.

Olkuska poetka, pisarka i animatorka kultury ma w swym dorobku wiele tomików poezji. Jej wiersze można także znaleźć w 118 antologiach, almanachach, tomikach pokonkursowych i innych wydawnictwach. Za swoją działalność społeczną otrzymała setki dyplomów, podziękowań i wyróżnień: jest laureatką Olkuskiej Nagrody Artystycznej za całokształt twórczości, Statuetki Teatralnej Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu za kreowanie życia kulturalnego w środowisku, nagrody Gmerk Olkuski, czyli Honorowego Wyróżnienia w XIII Plebiscycie Poza Stereotypem „Senior Roku 2O17” za aktywną postawę i działalność na rzecz lokalnej społeczności czy nagrody Zbyszka na I Olkuskim Festiwalu Filmów Amatorskich za film „Jesień”, zrealizowany wspólnie z Małgorzatą Winiarczyk.

Irena Włodarczyk była również wielokrotnie nominowana do tytułu Senior Roku w Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem, często jest zapraszana do szkół i przedszkoli, współpracuje ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”, Stowarzyszeniem na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy Dla Wszystkich” i Stowarzyszeniem Literackim, gra w sztukach teatralnych i fotografuje. Jest przykładem szczęśliwego, bogatego, spełnionego życia, któremu sama tę formę nadała. Gen pasji artystycznych rodziny Lorków wędruje przez pokolenia. Jej ojciec Stanisław był bowiem malarzem i poetą, stryj jednym ze współtwórców rysunkowych postaci „Bolka i Lolka”, a syn i córka również kontynuują artystyczną tradycję.

Najmłodsi słuchacze z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz olkuskiego Klubu „Przyjaźń” wykonali ilustracje zainspirowane czytanymi podczas spotkań utworami. Rysunki te ilustrują tomik wierszy dla dzieci pt. „Babcia Renia czyta dzieciom” oraz bajkę „Historia balonikowego słoneczka”. Na skąpo oświetlonej scenie, na tle pięknej prezentacji multimedialnej, olkuska poetka, pisarka i animatorka kultury odczytała kilka swoich wierszy, a jej przyjaciele zadbali o miłe niespodzianki: Kazimierz Specjał wręczył jej drugie wydanie wierszy publikowanych tylko na Facebooku „Biały kruk”, młoda poetka Jadwiga Konieczniak przeczytała dedykowany jej wiersz, poetka Ewa Pogan odczytała napisany z właściwym sobie pazurem wiersz o Reni, a młoda poetka i kompozytorka Zuzanna Jurkiewicz, wraz z kolegą, przedstawili w ciekawej inscenizacji jeden z wierszy Ireny Włodarczyk.

Na zakończenie, koordynatorka Uniwersytety Trzeciego Wieku w Olkuszu Elżbieta Matonóg, w imieniu swoim oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu Marcina Wierciocha, wręczyła poetce kwiaty i złożyła gratulacje. Nie zabrakło także bukietu od Rady Studentów UTW oraz całej kolejki ludzi ściskających w rękach kwiaty. To było bardziej wymowne, niż wszystkie dyplomy i wyróżnienia.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja