Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera integrację polsko-ukraińską

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” już po raz trzynasty przyznała granty w organizowanym konkursie „Fabryka Pomysłów”. W tym roku lokalne organizacje pozarządowe i placówki edukacyjne będą mogły zrealizować, dzięki dofinansowaniu Fundacji, 12 projektów, wspierających włączenie …

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera integrację polsko-ukraińską więcej