Zwolnienia z opłat dla olkuskich restauratorów w dobie kryzysu

Branża usług gastronomicznych bardzo mocno odczuwa kryzys związany z trwającą pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcom w kryzysie pewną ulgę przynoszą już obowiązujące w Olkuszu zwolnienia z lokalnych opłat, przysługujące w sytuacji faktycznej utraty dochodów. Niebawem właściciele lokali gastronomicznych będą mogli ponadto skorzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Nie jest to łatwy czas dla przedsiębiorców i my doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Dlatego już w zeszłym roku otworzyliśmy się na wnioski firm dotyczące zwolnień z opłat lokalnych w przypadku utraty dochodów z powodu pandemii koronawirusa, a teraz zaproponowaliśmy branży gastronomicznej zwolnienie z opłat za sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży. Nie jest to sprawiedliwe, by restauratorzy ponosili tę opłatę, gdy ich działalność właściwie wyklucza dochód z tego tytułu, dlatego dobrze, że przepisy ogólnokrajowe w ostatnim czasie wprowadziły możliwość zwolnień z tej opłaty – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi precyzuje, że właściciele lokali gastronomicznych, w których sprzedawany jest alkohol, są zobowiązani złożyć oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu w poprzednim roku. Na tej podstawie samorządy lokalne ustalają obowiązkową opłatę na nadchodzący rok. Nowe regulacje pozwalają samorządom wprowadzić zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Podstawą do takiego zwolnienia jest uchwała Rady Miejskiej. Zwolnienie obejmie całą należną w 2021 roku opłatę z tego tytułu. Ci przedsiębiorcy, którzy już uiścili pełną opłatę, otrzymają natomiast jej zwrot na swoje konto.

Rok temu nikt nie spodziewał się, że znajdziemy się w tak trudnej sytuacji. Gospodarka spowolniła, a także i samorządy są w dużym kryzysie, gdyż brakuje w nich pieniędzy. Wiemy, że wprowadzane przez nas ulgi dla przedsiębiorców to kolejne uszczuplenie dla gminnego budżetu, ale mam nadzieję, że zaoszczędzone pieniądze, w tym wypadku przez branżę gastronomiczną, będą dla niej wsparciem i pozwolą przetrwać do lepszych czasów – podsumowuje włodarz „Srebrnego Miasta”.

Oprócz zwolnień z tzw „opłaty alkoholowej”, Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała także na wniosek burmistrza o przyznaniu ulgi w cenie dzierżawy powierzchni pod ogródki na świeżym powietrzu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
zdjęcie (przykładowe): Pixabay

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.