Zlikwidowano uprawę marihuany w Chechle

Cyklicznie prowadzone działania kluczewskich policjantów, dotyczące zwalczania handlu narkotykami oraz przeciwdziałania narkomanii, dały efekt w postaci ujawnienia nielegalnej uprawy konopi indyjskiej w Chechle.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kluczach natrafili na plantację w masywie leśnym w Chechle, gdzie zabezpieczyli łącznie 28 krzewów. Mundurowi prowadzą obecnie czynności mające na celu ustalić właściciela nielegalnej uprawy, a rośliny zostały zabezpieczone jako dowód w prowadzonym postępowaniu karnym.

Zgodnie z art. 63. ust, 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, „kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia […] konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych […], podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Ustęp trzeci przytoczonego przepisu stanowi ponadto, że „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości […] ziela konopi innych niż włókniste, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″
.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.