Zarząd Powiatu z wotum zaufania i wierszem pochwalnym od radnego Michała Mrówki

Pomimo afer z ostatnich miesięcy, skupiona wokół radnych PiS koalicja rządząca w Radzie Powiatu w Olkuszu postanowiła przed chwilą udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą Olkuskim Bogumiłem Sobczykiem. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Mrówka postanowił nawet… napisać z tej okazji wiersz dla Starosty.

Zarząd kolejny raz wotum uzyskuje, wątpliwa opozycja tego nie rozumie. Różne afery wymyślają, Starostów od czci i wiary osądzają. Drogi mosty, domy dziecka, termomodernizacje i sale: to jest naszych zuchów wykonanie. A poza tym jeszcze sport, straże i zioła, bo to nie są działania dla wąskiego grona – nie mógł się nachwalić Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olkuszu.

Podczas dzisiejszej sesji wpłynęły ponadto dwie skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu Jacka Piotra Osucha za niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie głosowania „na dwie ręce” przez Bogumiła Sobczyka oraz – delikatnie mówiąc – modyfikację zdarzeń z poprzedniej sesji w sporządzonym protokole. Starosta Sobczyk zganił na dodatek mieszkańców krytykujących go w Internecie za zamkniętą obwodnicę Bolesławia oraz wpłynęły dwie skargi.

fot. Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja