Starosta Sobczyk zganił mieszkańców krytykujących go w Internecie za zamkniętą obwodnicę Bolesławia

Podczas trwającej sesji Rady Powiatu Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk zganił mieszkańców krytykujących go w Internecie za zamkniętą z powodu zapadlisk obwodnicę Bolesławia.

Chciałbym zaprzestać dyskusji na ten temat, które służą zbijaniu kapitału politycznego, robieniu z tego sensacji i kampanii. […] Jeżeli miałbym mówić o odbiorze tego w mediach społecznościowych, to uważam ten obraz jest co najmniej zniekształcony i protestuję, w imieniu myślę Rady Powiatu w Olkuszu, przeciwko, żeby to delikatnie ująć, nadszarpywaniu autorytetu powiatu i przeciwko obwinianiu powiatu, bądź wyłącznie powiatu, za to co ma miejsce

Starosta Sobczyk podkreślił bowiem, że budowa obwodnicy za ponad 7 500 000,00 złotych, która została zamknięta 2 miesiące po jej otwarciu, była wspólnym przedsięwzięciem trzech podmiotów: „Chciałbym przypomnieć, że w sprawie budowy obwodnicy Bolesławia zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy ZGH Bolesław, Gminą Bolesław i Powiatem Olkuskim, a w przestrzeni mediów społecznościowych pojawia się i to w negatywnym świetle powiat”.

Włodarz naszego powiatu stwierdził również, że dyskusja na temat tego, czy miejsca, w których zapada się obwodnica, były oznaczone w dokumentacji gruntowej kategorią „C” (bezwzględnie zabraniającą zabudowy) czy też „Cw” (warunkowo dopuszczającą zabudowę po wykonaniu prac uzdatniających) w zasadzie nie ma znaczenia, ponieważ inwestycja ta była realizowana w ramach procedury wydanego przez niego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, przy której zapisów Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie bierze się pod uwagę.

Avatar photo

Redakcja