Zarząd Powiatu z wotum zaufania i wierszem pochwalnym od radnego Michała Mrówki

Pomimo afer z ostatnich miesięcy, skupiona wokół radnych PiS koalicja rządząca w Radzie Powiatu w Olkuszu postanowiła przed chwilą udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą Olkuskim Bogumiłem Sobczykiem. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Mrówka …

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i wierszem pochwalnym od radnego Michała Mrówki więcej