Zamontowano okolicznościowe włazy symbolicznie łączące Olkusz z Jasną Górą

W piątek 3 grudnia na rynku w Olkuszu doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Po raz pierwszy na ziemi olkuskiej odbyła się bowiem uroczystość związana z historią dawnego górnictwa Srebrnego Miasta Olkusza: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olkuszu, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. oraz Odlewnia Zub z Osieka przekazały Gminie Olkusz okolicznościowe włazy kanalizacyjne. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Pracownicy PWiK symbolicznie zamontowali również jeden z włazów przed wejściem do budynku Starego Starostwa, a kilka dni wcześniej parę sztuk zostało także założonych na rynku oraz przy Bazylice Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Włazy nawiązują do cudownego ocalenia olkuskich gwarków z katastrofy z 22 sierpnia 1609 roku, które zostało upamiętnione freskiem na sklepieniu bazyliki na Jasnej Górze. W uroczystości, którą uświetniła Orkiestra Dęta ZGH „Bolesław” udział wziął m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk, Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski, prezes PWiK Alfred Szylko, dyrektor techniczny ZGH „Bolesław” Paweł Grzebinoga, prezes odlewni Zub Andrzej Zub, ks. dziekan Henryk Chmieła, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu Agata Knapik, prezesi lokalnych stowarzyszeń społecznych Genowefa Bugajska, Lidia Kalecińska i Józef Niewdana oraz projektant omawianych włazów Wiesław Nadymus. Gospodarz Srebrnego Miasta podziękował na wstępie wszystkim inicjatorom, sponsorom i wykonawcom okolicznościowych włazów oraz propagatorom historii Olkusza.

Uczestnicy uroczystości udali się również do budynku Starego Starostwa, gdzie Franciszek Rozmus z „Bractwa Kopackiego” opowiedział o historii związanej z ocaleniem olkuskich gwarków oraz powstaniem i odszukaniem upamiętniającego ten fakt fresku na Jasnej Górze, a także podkreślił patriotyczne wartości towarzyszące temu wydarzeniu. Głos zabrali następnie Maciej Miezian z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz dyrektor Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej Arkadiusz Rybak, którzy opowiedzieli o swoich tradycjach i ich powiązaniach z tradycjami Olkusza. Było to istotne wydarzenie dla propagowania naszej historii, która daleko wykracza poza lokalny wymiar.

Avatar photo

Franciszek Rozmus