Powiat olkuski będzie refundował in vitro?

W projekcie Budżetu Powiatu Olkuskiego na 2022 rok przewidziano m.in. 50 000 złotych na “realizację programu polegającego na dofinansowaniu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców powiatu olkuskiego”. Jeśli wejdzie on w życie, to nasz powiat stanie się jednym z pierwszych samorządów w całej Polsce, który refundowałby swoim mieszkańcom tego typu rozwiązania. Ze względów proceduralnych, do tego na razie jednak wciąż daleka droga.

Prace nad tym ciekawym projektem rozpoczęły się jeszcze w maju bieżącego roku. Do wprowadzenia każdego programu prozdrowotnego konieczne jest bowiem najpierw stworzenie analizy potrzeb, którą nasz powiat opracował razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Jest ono m.in. współautorem pierwszego funkcjonującego w Polsce programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, który funkcjonuje w Częstochowie od 2012 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejnymi krokami będzie opracowanie samego programu oraz uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dopiero wówczas projekt będzie mógł trafić pod głosowanie na sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

Warto zaznaczyć, że w ramach omawianego programu dofinansowywane mają być również inne metody leczenia niepłodności, takie jak np. naprotechnologia. Jest ona oparta przede wszystkim na naturalnych sposobach planowania rodziny, dzięki czemu zyskała aprobatę m.in. Kościoła katolickiego.

Władze wszystkich sześciu gmin wchodzących w skład powiatu olkuskiego wstępnie zapewniły już o chęci współfinansowania programu, dzięki czemu pula środków na finansowanie leczenia niepłodności mieszkańców powiatu olkuskiego mogłaby finalnie znacząco wzrosnąć. Więcej szczegółów na temat samego projektu oraz postępu prac z nim związanych powinniśmy poznać w nadchodzących tygodniach.

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja