Wsparcie Gminy Olkusz dla remontu drogi powiatowej w Bogucinie Małym

Niemal każde większe opady deszczu dla mieszkańców Bogucina Małego zmieniają się w koszmar: występujące podtopienia to bowiem nie tylko realne zagrożenie dla życiowego dorobku wielu osób, których posesje graniczą z wymagającą remontu drogą powiatową 1092K, ale także duże niebezpieczeństwo dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi. Dostrzegając te problemy, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik wyraził gotowość przekazania Powiatowi Olkuskiemu 500 000,00 zł na kapitalny remont tej drogi powiatowej.

W ostatnim czasie w pasie przedmiotowej drogi w Bogucinie Małym występowały podtopienia, stanowiące realne zagrożenie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz kierowców. Ponadto, z uwagi na stan drogi powiatowej 1108K i dalej 1095K oraz brak oświetlenia Drogi Wojewódzkiej nr 791 poza granicami Olkusza i często występującą niedrożnością tej drogi w okresie zimowym, droga 1092K jest jedyną realną alternatywą dla kierowców podróżujących między gminami Klucze oraz Olkusz – uzasadnia gospodarz Srebrnego Miasta w oficjalnej korespondencji kierowanej do władz Powiatu Olkuskiego.

Warto również wspomnieć, że to niejedyne wsparcie, jakiego Gmina Olkusz udzieliła w ostatnim czasie w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych łączących Olkusz z Gminą Klucze. Olkuski samorząd przekazał już bowiem w ubiegłym roku Powiatowi 220 000,00 zł na przebudowę części drogi powiatowej 1092K, prowadzącej do Bogucina Małego i dalej – do Bogucina Dużego w Gminie Klucze. Co więcej, w ubiegłych latach Powiat Olkuski otrzymał od Gminy Olkusz wsparcie w łącznej wysokości 800 000,00 zł na realizację prac w obrębie ulicy Długiej w ciągu drogi powiatowej 1091K.

Zasadność przebudowy drogi powiatowej 1092K w Bogucinie Małym potwierdzają zresztą nie tylko ostatnie gwałtowne ulewy, w wyniku których mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo: droga od lat jest po prostu w złym stanie technicznym, a kierowcy są zmuszani do wykonywania nagłych manewrów, celem ominięcia największych uszkodzeń w nawierzchni, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą wojną w Ukrainie, pandemią i inflacją, a także wielu bieżących potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych, już dziś publicznie deklaruję pomoc w wysokości 500 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej 1092K. Mieszkańcy Bogucina Małego muszą mieć pewność, że ich obawy, tak bardzo nasilające się w mijających miesiącach, są rozumiane – podsumowuje Roman Piaśnik

Co warte podkreślenia, niezależnie od intencji burmistrza Olkusza, zgodnie z prawem, inicjatorem prac w Bogucinie Małym może być jedynie administrator przedmiotowej drogi, czyli Powiat Olkuski, który powinien dokonać montażu finansowego inwestycji. Przedstawiciele olkuskiego magistratu zaznaczają ponadto, że oprócz deklaracji wsparcia od Gminy Olkusz, istnieją również inne możliwości pozyskania niezbędnych funduszy: od poszukiwania oszczędności, po starania o dofinansowanie zewnętrzne.

Z pewnością na pozytywne i pilne działania liczą w tej chwili przede wszystkim mieszkańcy Bogucina Małego.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja