Weź udział w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Olkusz na lata 2023-2033

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ogłosił nabór propozycji przedsięwzięć projektowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Srebrnego Miasta: zgłaszać można wszelkie inwestycje, wydarzenia czy inicjatywy, które pozytywnie wpłyną na rozwój naszej gminy i przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Jak przekonuje olkuski magistrat, identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju Gminy Olkusz oraz zapewni możliwość aplikowania o środki pochodzące z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Działania mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz rady osiedli do 10 stycznia za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ lub na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Wypełnione formularze można składać bezpośrednio również na dziennik podawczy magistratu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja