Dariusz Murawski nowym Wiceburmistrzem Olkusza

Dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu Dariusz Murawski został nowym zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do spraw komunalnych. Na stanowisku tym zastąpił odchodzącą na emeryturę Jolantę Motyczyńską.

Serdecznie dziękuję Pani Jolancie za lata bardzo dobrej współpracy, której efekty mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy Gminy Olkusz w postaci tak wielu zrealizowanych inwestycji. Ostatnie lata były bowiem niezwykle wymagające, gdyż oddaliśmy do użytku m.in. Park „Czarna Góra”, „Dolinkę” na Osiedlu Młodych, Stare Starostwo z podziemiami czy zamek w Rabsztynie. Za to zaangażowanie należą się duże słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik.

Wraz z nowym rokiem obowiązki związane z realizacją planów inwestycyjnych Gminy Olkusz przejął natomiast Dariusz Murawski. Od 2007 roku był on dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, aktywnie angażując się w rozwój miejskiej infrastruktury sportowej oraz rewitalizację olkuskiego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra”. W nowej roli będzie teraz odpowiadał przede wszystkim za nadzór nad gminnymi inwestycjami, a także sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Dariusza Murawskiego od razu czeka wiele pracy, jako że w tegorocznym budżecie Gminy Olkusz uwzględniono zadania o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, takie jak budowa trybun na „Czarnej Górze” czy dalsza modernizacja dróg.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań przed nami. Zaplanowane na nadchodzący czas inwestycje to projekty niezwykle ambitne, których realizacja znacznie podniesie jakość życia mieszkańców naszej gminy, a także komfort i dostępność oferty spędzania czasu wolnego. Cieszę się, że mogę brać udział w realizacji tych przedsięwzięć. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie burmistrz Roman Piaśnik – podsumowuje nowy wiceburmistrz.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja