W powiecie olkuskim powstanie ponad 45 km nowych ścieżek rowerowych i tras turystycznych

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w partnerstwie z Gminami Olkusz, Wolbrom i Klucze, realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”. Wartość całej inwestycji wynosi 6 481 546,72 złotych, z czego aż 4 158 560,26 złotych (64,2%) pokryje dofinansowanie ze środków unijnych.

W każdej z trzech wymienionych gmin powiatu olkuskiego zostanie tym samym stworzony kompleksowy szlak rowerowy. Przykładowo, na terenie Gminy Olkusz powstanie około 7,8 km trasy, która poprzez Drogę Krajową nr 94 łączyć się będzie z jedną z ośmiu tras rowerowych „VeloPrądnik”, wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim. Ścieżki będą przebiegały przez główne atrakcje powiatu olkuskiego, m.in. dookoła Zalewu Wolbromskiego czy do „Róży Wiatrów” przez teren Pustyni Błędowskiej. Opracowana i wdrożona zostanie również aplikacja mobilna przeznaczona na telefony komórkowe.

Projekt zakłada wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków rowerowych, znakowanie istniejących i ich rozbudowę, wzmożoną promocję przy włączeniu społeczności lokalnej w procesy konsultacji przebiegu nowych szlaków, stworzenie przystanków turystycznych oraz promocję nowego produktu turystycznego. Każda z gmin będzie odpowiedzialna za realizację projektu na swoim terenie oraz za wniesienie wkładu własnego w części odpowiadającej pracom i działaniom wykonywanym na należącym do nich obszarze. LGD „Nad Białą Przemszą” będzie z kolei odpowiadała za prawidłowy przebieg realizacji projektu, koordynowanie prac poszczególnych partnerów oraz reprezentowanie konsorcjum na zewnątrz.

W powiecie olkuskim wytyczonych i oznakowanych zostanie łącznie około 45,4 km tras rowerowych i turystycznych. Wykonane zostanie bowiem oznakowanie drogowe na odcinkach o długości około 10,5 km, oznakowanie turystyczne na odcinkach o długości około 19,65 km oraz utwardzenia szlaku i oznakowania turystyczne na odcinkach o długości około 15,24 km. Ponadto powstaną miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na grudzień 2021 roku.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu oraz Urząd Gminy Klucze
zdjęcie (przykładowe): Pixabay

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *