Gawęda o olkuskim harcerstwie…, czyli gdzie przeszłość łączy się z przyszłością

W Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu miał miejsce wernisaż wystawy „Gawęda o … olkuskim harcerstwie 1915-2023”, która opowiada historię lokalnego skautingu na przestrzeni ponad 100 lat. Wydarzenie to wpisuje się w realizowany przez olkuski oddział PTTK …

Gawęda o olkuskim harcerstwie…, czyli gdzie przeszłość łączy się z przyszłością więcej