110 lat olkuskiego PTTK

Ostatnie lata są zarówno dla wszystkich mieszkańców naszego kraju jak i olkuszan szczególnie ważne ze względu na istotne rocznice, które miały miejsce. Obchodziliśmy całe grono setnych rocznic: odzyskania niepodległości (2018), Powstania Wielkopolskiego (2018), zwołania Sejmu (2019) Bitwy Warszawskiej (2020), Traktatu Ryskiego (2021) i Powstań Śląskich (2019-2021). W cieniu tych wielkich wydarzeń pozostawały inne, nieco mniejsze związane z lokalną społecznością. Niewątpliwie należy do nich jubileusz, którego inauguracje w zeszłym roku przeżywał olkuski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra Janowskiego.

Wszystko zaczęło się … w Ogrodzieńcu. To właśnie tam założyciel i obecny patron PTTK postanowił powołać do życia organizację, która miała promować poznawanie swojego kraju, aby w jeszcze większym stopniu związać się z nim i pokochać. W 1906 r. powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie. Pięć lat później, 8 listopada 1911 r. inżynier górnictwa Antoni Minkiewicz, pracujący nieopodal Olkusza, zaproponował utworzenie oddziału towarzystwa w swojej okolicy, na co zebrani się zgodzili. To właśnie wtedy rozpoczęła się historia jednej z najstarszych organizacji na terenie naszej małej ojczyzny. Przez ponad 110 lat działalności członkowie zaznaczyli swoje miejsce w aktywności społecznej. Powołano Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza, gromadzące pamiątki tzw. „ilcusiana”, które stanowią bezcenne świadectwo dziejów tego regionu. Składają się na nie zarówno dokumenty, jak i dzieła sztuki, artefakty archeologiczne czy przedmioty życia codziennego. Ponadto na przestrzeni dziejów zorganizowali szereg inicjatyw jak rajdy, wycieczki, spotkania, szkolenia przewodnickie, prelekcje, odczyty i wiele innych, zachęcające do zaangażowania przede wszystkim młode pokolenie. Dość powiedzieć, że Rajd Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, który w tym roku będzie miał swoją 36. edycję, jest jednym najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Mając świadomość swojej tradycji członkowie olkuskiego oddziału PTTK postanowili uczcić 110 lat aktywności. 6 listopada 2021 r. w znanej wszystkim mieszkańcom „Batorówce”, na Sali Kominkowej odbyła się uroczystość połączona z otwarciem niewielkiej wystawy poświęconej dziejom tej organizacji. Obecnością zaszczycili zebranych wiceburmistrz Łukasz Rychlewski, radna powiatu Krystyna Kowalewska, pani prezes Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Olkusz-Schwalbach Ewa Bugajska, a także gość honorowy Władysław Minkiewicz, dziennikarz Radia Wolna Europa, wnuk inicjatora i pierwszego prezesa olkuskiego PTK. Jako pierwsza głos zabrała Pani Prezes Barbara Stanek, przedstawiając historię oddziału oraz opisując plany na przyszłe przedsięwzięcia. Zapowiedziała m.in. ukazanie się wydawnictwa ze wspomnieniami członków PTTK. Następnie głos zabrał Władysław Minkiewicz, przypominając sylwetkę dziadka, podkreślając znaczenie inicjatywy jaką jest budowa dla upamiętnienia tej postaci. O znaczeniu dla promocji miasta przez postać tego wybitnego człowieka opowiadał na koniec Franciszek Rozmus. Po przemówieniach nastąpiły gratulacje, a także zwiedzanie wystawy. Część nieoficjalna upłynęła na rozmowach, posiłkach i wspomnieniach.

Mateusz Radomski

wiceprezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej