Strażacy OSP zamienią elektryczne śmieci na sprzęt bojowy

58 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu olkuskiego może dołączyć do ogólnopolskiego projektu „OSP na straży środowiska”: za stare lodówki, pralki, suszarki czy inne elektrośmieci, ochotnicy dostaną środki na nowy sprzęt bojowy. Współpraca Związku OSP RP z Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB Recycling w centrum stawia zbiórki elektrycznych śmieci oraz edukację ekologiczną.

Projekt „OSP na straży środowiska” otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie jednostki OSP na terenie całego kraju mają bowiem szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności. Na co dzień druhny i druhowie śpieszą im z pomocą, dlatego wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz. Stamtąd, trafią z kolei do recyklingu, a pozyskane środki wrócą do strażnic. W ten sposób zyskują nie tylko druhowie, ale także mieszkańcy i w szerszym ujęciu środowisko naturalne. Warto podkreślić, że zarówno zbiórki elektrycznych śmieci, jak i edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSP RP Florian 2050 – komentuje Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak.

Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały charakter ciągły: do każdej remizy, która przystąpi do projektu, będzie można oddawać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody), którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WIN – WIN

„OSP na straży środowiska” jest rozwinięciem projektu „Elektryczne Śmieci”, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 000 mieszkańców.

Dostrzegając potrzebę selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci w mniejszych miejscowościach, a także na obszarach wiejskich, szukaliśmy najlepszego partnera. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania. Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia; Strażakom w budowaniu pozytywnego wizerunku, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, w których jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie rodzaje zużytego sprzętu – podkreśla natomiast Dyrektor Generalny MB Recycling Bartłomiej Hajduk.

Ważnym aspektem projektu jest fakt, że każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę
i środowisko, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje ORAZ swoich bliskich. Elektryczne śmieci nie powinny bowiem być przetrzymywane w domach, a mogą stanowić źródło dla cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek. 

SMART EDUKACJA

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko: turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art czy konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej. W ramach wspólnych działań, mieszkańcy będą ponadto wspólnie ze strażakami-ochotnikami sadzili lasy i łąki kwietne, dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.

Cieszę się, że Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumowuje Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko Krzysztof Kieszkowski.

Avatar photo

Redakcja