Mieszkańcy Powiat Olkuskiego chętnie zgłaszają policjantom przypadki łamania prawa

W 2022 roku mieszkańcy Powiatu Olkuskiego dokonali aż 1 681 zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: za pomocą internetowego narzędzia można poinformować policjantów m.in. o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, nieprawidłowym parkowaniu, używaniu środków odurzających czy przekraczaniu dozwolonej prędkości. Każde takie zgłoszenie jest następnie niezwłocznie sprawdzane przez lokalnych funkcjonariuszy. 

Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: 739 przypadków przekraczania dozwolonej prędkości oraz 293 przypadki nieprawidłowego parkowania. Kolejną grupę zgłoszeń stanowiły natomiast takie kategorie, jak spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (181), poruszanie się po terenach leśnych quadami (153) czy dzikie wysypiska śmieci (71). 

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu do obsługi zdarzeń kryminalnych oraz związanych z ruchem drogowym wyznaczono koordynatorów, którzy na bieżąco monitorują obszary pod kątem zagrożeń  nanoszonych na mapę: mundurowi sporządzają z tego kartę weryfikacji zagrożenia, którą przekazują odpowiedniemu kierownikowi komórki organizacyjnej i na tej podstawie podejmowane są działania mające na  celu wyeliminowanie zagrożenia. Taki system współpracy ze społeczeństwem oraz organizacjami poza policyjnymi znacząco wpływa na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, która dostosowuje zarządzanie patrolami na ulicach do bieżących potrzeb.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a jej obsługa jest na tyle łatwa i przystępna, że może z niej skorzystać każdy obywatel:  zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych czy nawet numeru telefonu.

zdjęcie przykładowe: Pixabay
źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja