78. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Olkuszu

20 stycznia 1945 roku, a więc dokładnie 78 lat temu, Olkusz opuściły ostatnie oddziały armii niemieckiej, a dla mieszkańców Srebrnego Miasta zakończył się tragiczny czas hitlerowskiej okupacji. Pamięć o wszystkich mieszkańcach ziemi olkuskiej, którzy zginęli podczas II wojny światowej, symbolizuje pomnik „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939 – 1945″ w Parku Miejskim, pod którym Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, wraz z przedstawicielami związków kombatanckich, złożył dzisiaj uroczyste wieńce. Wcześniej, Honorowy Obywatel Miasta Olkusza hm. Ryszard Kowal został natomiast uhonorowany medalem 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy winni pokoleniom walczącym o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny naszą pamięć. Jeszcze niedawno wspomnienia wojny się zacierały, zwłaszcza wśród najmłodszych, natomiast dziś widzimy na Ukrainie, do jak dużych tragedii prowadzą działania wojenne, a także co oznacza prawdziwe poświęcenie dla kraju. Pielęgnujmy pamięć o tych, którzy już odeszli, ale także szanujmy tych, którzy są jeszcze z nami. Prawdziwym zaszczytem była dla mnie możliwość uhonorowania w imieniu Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego naszego honorowego obywatela Ryszarda Kowala. Jego działania są bowiem przykładem dla kolejnych pokoleń patriotów – komentuje gospodarz naszego miasta.

Poza burmistrzem Romanem Piaśnikiem, w uroczystym upamiętnieniu poległych i pomordowanych w II Wojnie Światowej udział wzięli m.in. prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Marek Kołacz, prezes Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisław Bartoszcze, a także społeczny opiekun Starego Cmentarza w Olkuszu hm. Ryszard Kowal.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja