Ruszyła II ogólnopolska edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”

Na początku października ruszyła II ogólnopolska edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie edukacji ekologicznej na etapie wczesnoszkolnym, a także inspirowanie i aktywizowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli skorzystać z niezwykle ciekawych scenariuszy eko lekcji. W tej edycji tematami przewodnimi będą oszczędzanie mediów oraz ograniczanie odpadów. Zwieńczeniem każdej lekcji jest konkurs kreatywny „Ekowyzwanie”, w którym do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody, w tym: instalacje ekologiczne dla szkoły, wycieczki klasowe, zestawy edukacyjne dla każdego dziecka w klasie oraz gadżety dla nauczycieli. Zarówno scenariusze, jak i zadania konkursowe, będą dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl. Opiekunem programu oraz fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce.

Przygotowane dla nauczycieli klas I-III scenariusze eko lekcji są w pełni zgodne z podstawą programową. W poprzedniej edycji programu nawiązywały one do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W tegorocznej ogólnopolskiej edycji programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2022/23, organizatorzy postanowili pogłębić temat oszczędzania wody, rozszerzając go o inne media oraz mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less i zero waste. Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom nauczycieli, organizatorzy zadbali dodatkowo o przetłumaczenie scenariuszy eko lekcji na język ukraiński.

Rozważając tematykę eko lekcji oraz całą strukturę nowej edycji programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”, wzięliśmy pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim są to wyzwania społeczno-gospodarcze, z jakim mierzymy się obecnie wszyscy – jako organizacje, instytucje oraz jednostki. Jednym z nich są rosnące ceny mediów oraz większości dóbr i surowców, które wzmacniają w nas potrzebę mądrego wykorzystywania dostępnych zasobów. Kolejna kwestia to wyzwania, z jakimi mierzą się szkoły. Z ankiet przeprowadzonych pod koniec poprzedniej edycji programu wiemy, że zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele, chcieliby, aby szkoły stawały się miejscami bardziej przyjaznymi dla naszej planety. Jednocześnie szukają także oszczędności. Obszary tematyczne, jakie wybraliśmy, nie tylko idealnie wpisują się więc w działania na rzecz ochrony środowiska i naszą strategię zrównoważonego rozwoju, ale odpowiadają też na współczesne wyzwaniaPonadto wiemy, że szkoły stoją przed różnymi wyzwaniami organizacyjnymi, wynikającymi m. in. z trwającej już od ponad pół roku wojny w Ukrainie, dlatego postanowiliśmy maksymalnie uprościć formułę programu: zamiast Ekograntów zaoferujemy zwycięskim szkołom gotowe instalacje ekologiczne, które pomogą im być bardziej przyjaznymi dla środowiska – podkreśla prezes zarządu Velvet CARE sp. z o.o. Artur Pielak.

Podejmij Ekowzwanie i wygraj atrakcyjne nagrody dla szkoły i klasy!

Każdy scenariusz eko lekcji zwieńczony jest tzw. Ekowyzwaniem, czyli zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie kreatywnym dla całej klasy. W obecnej edycji programu do wygrania jest 10 nagród głównych w postaci instalacji ekologicznych dla szkoły, w której uczy się zwycięska klasa, a także wycieczki edukacyjnej do wybranego miejsca na terenie województwa, w którym działa szkoła. Dodatkowo klasy te, a także 100 kolejnych zwycięzców otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym zestawy edukacyjne dla całej klasy oraz dla każdego dziecka w klasie, a także gadżet dla nauczyciela.

Do udziału w programie edukacyjnym „Velvet. Piątka dla Natury” zaproszone są wszystkie szkoły podstawowe w całym kraju. Aby otrzymać dostęp do scenariuszy eko lekcji, nauczyciel musi jedynie zarejestrować się na stronie www.piatkadlanatury.pl. Na profilu użytkownika będzie też mógł przesłać zgłoszenie konkursowe. Szczegółowe informacje dotyczące programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” oraz regulamin konkursu Ekowyzwanie dostępnie są na stronie www.piatkadlanatury.pl.

Patronat honorowy nad programem objęli już Marszałkowie Województw: Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Pomorskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego, a także Starosta Olkuski i Starosta Zawierciański oraz Kuratorzy Oświaty: Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Opolski i Pomorski.

Historia programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” został zainaugurowany w 2020 roku. Zrealizowana wówczas została pilotażowa edycja regionalna, skierowana do szkół podstawowych w dwóch powiatach – olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie), na granicy których znajduje się fabryka produkująca wyroby marki Velvet. W ten sposób firma chciała podkreślić, jak ważne jest dla niej działanie na szczeblu lokalnym. Velvet CARE wierzy, że inicjatywy podejmowane w najbliższym otoczeniu prowadzą do realnej zmiany w skali makro. W edycji regionalnej wzięło udział aż 40 proc. szkół znajdujących się na terenie ww. powiatów.

Ze względu na duże zainteresowanie programem oraz sympatię, jaką zyskał on w środowisku szkolnym, w 2021 roku ruszyła I. ogólnopolska edycja programu, do której zgłosiły się szkoły podstawowe z całej Polski. Udział wzięło aż 881 szkół. Spośród klas, które nadesłały prace w konkursie Ekowyzwanie, wyłoniono 160 zwycięzców. 

Avatar photo

Redakcja