Policjanci z powiatu olkuskiego ujawnili w ciągu jednego dnia aż 60 wykroczeń w rejonach przejść dla pieszych

Na drogach powiatu olkuskiego cyklicznie prowadzona jest policyjna akcja „Pieszy”: jej celem  jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń występujących na drodze. To także pewnego rodzaju apel do uczestników ruchu drogowego, aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyć swoją uwagę i zachować szczególną ostrożność.

W środę funkcjonariusze skupiali się na pieszych przechodzących przez ulice w miejscach niedozwolonych, przechodzących przez przejście dla pieszych z telefonem komórkowym czy niestosujących się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Łącznie odnotowano 3 wykroczenia popełnione przez pieszych.

Mundurowi reagowali także na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie przed przejściem czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Takich wykroczeń nasi stróże prawa odnotowali aż 57.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu niezmiennie apelują do kierowców, aby ci zachowywali szczególną ostrożność w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zwracali uwagę na prędkość, z jaką się poruszają. Piesi, zanim wkroczą na pasy, powinni z kolei zachować szczególną ostrożność, rozejrzeć się i upewnić, czy przejście na drugą stronę drogi jest bezpieczne.

PRZYPOMINAMY PONADTO, ŻE OD 17 WRZEŚNIA OBOWIĄZUJE NOWY TARYFIKATOR MANDATÓW, KTÓRY PRZEWIDUJE WYSOKIE KARY:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: 800 złotych (w przypadku recydywy: 1 600 złotych);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h: 1 000 złotych (w przypadku recydywy: 2 000 złotych);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h: 1 500 złotych (w przypadku recydywy: 3 000 złotych);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h: 2 000 złotych (w przypadku recydywy: 4 000 złotych);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h: 2 500 złotych (w przypadku recydywy: 5 000 złotych);
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu: 1 500 złotych (w przypadku recydywy: 3 000 złotych);
 • złamanie zakazu wyprzedzania: 1 000 złotych (w przypadku recydywy: 2 000 złotych);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim: 1 500 złotych (w przypadku recydywy: 3 000 złotych);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci uszczerbku na zdrowiu: 1 500 złotych (w przypadku recydywy: 3 000 złotych);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 1 500 złotych (w przypadku recydywy: 3 000 złotych);
 • wjeżdżanie na torowisko przy opuszczonych zaporach lub gdy nie skończyło się ich podnoszenie: 2 000 złotych (w przypadku recydywy: 4 000 złotych);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 000 złotych (w przypadku recydywy: 4 000 złotych).

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja