Rada Powiatu w Olkuszu przeciwna kontroli Nowego Szpitala w Olkuszu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu radny Jan Orkisz zgłosił wniosek o przeprowadzenie w drugim kwartale przyszłego roku kontroli pod nazwą „Ocena działań Zarządu Powiatu mających na celu obniżenie kosztów usług niemedycznych zleconych przez Sp. z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu Grupie Nowy Szpital Holding SA w Szczecinie”. Skupiona wokół radnych PiS koalicja rządząca powiatem odrzuciła jednak tę propozycję, a argumentacja takiej decyzji może wprawić w zdumienie.

Przypominamy, że Najwyższa Izba Kontroli wykazała, iż w latach 2011-2017 olkuska placówka zleciła Grupie Nowy Szpital Holding S.A. świadczenie zewnętrznych, pozamedycznych usług w 45 zakresach za kwoty, których wysokość uznała za tajemnicę przedsiębiorstwa i wniosła o ich utajnienie. Zastrzeżenia kontrolerów NIK wzbudził sposób zlecenia Grupie Nowy Szpital 19 zakresów usług, czyli wszystkich poddanych szczegółowej analizie.

Ja bardzo się cieszę, że pan radny dba o to, żebyśmy mieli co robić, ale posiedzenie komisji już było. Mógł pan przyjść i wtedy to zaproponować. Dziś już jest za późno i nie ma na to mojej zgody. No chyba, że pan przyjdzie do komisji i będzie pan sobie to badał, bo ja się na tych kwestiach szpitalno-zdrowotnych nie znam – tak wniosek o wzięcie pod lupę działalności Nowego Szpitala i nadzoru, jaki sprawuje nad nim Zarząd Powiatu w Olkuszu skwitował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olkuszu radny Michał Mrówka.

Panie Mrówka, Rada Powiatu to nie prywatny folwark. Plan pracy komisji ustala Rada Powiatu. Ze względów prywatnych nie mogłem przyjść na posiedzenie komisji. Dzisiaj Rada podejmuje uchwałę o planie jej pracy na przyszły rok i zwracam się do koleżanek i kolegów z wnioskiem w tej sprawie. Według mnie ten temat jest ważny, bo starosta przez trzy lata nie zrobił nic w tej kwestii – odpowiedział radny Jan Orkisz.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli poddano pod głosowanie, w którym został on odrzucony głosami Bogumiła Sobczyka, Pauliny Polak, Kamila Wołka, Michała Mrówki, Barbary Haberki, Wandy Klimek, Grzegorza Noconia, Krzysztofa Dąbrowskiego, Pawła Rykały, Krystyny Kowalewskiej oraz Piotr Gamrota (początkowo radny ten zagłosował przeciwko odrzuceniu wniosku o kontrolę, jednak z powodu pomyłki przeprowadzono reasumpcję). Za byli natomiast Jan Orkisz, Tomasz Bargieł, Jacek Piotr Osuch, Robert Herzyk, Zdzisława Szczygieł, Agnieszka Gołembiowska-Karoń, Robert Kozłowski oraz Barbara Rzońca, a Józef Stach wstrzymał się od głosu.

Avatar photo

Redakcja