Prace rewitalizacyjne Parku „Czarna Góra” w Olkuszu oficjalnie zakończone

30 listopada na terenie kompleksu „Czarna Góra” w Olkuszu nastąpiło oficjalne odebranie prac związanych z rewitalizacją miejskiego stadionu. Przypominamy że koszt wszystkich wykonanych prac wyniósł 14 517 044,55 złotych, z czego aż 9 188 421,30 złotych (63,3%) pokryło unijne dofinansowanie. Już po nowym roku rozpoczną się ponadto pierwsze prace związane z budową trybun, szatni, sanitariatów oraz miejsc parkingowych z drogą dojazdową. Wartość tej inwestycji wyniesie kolejne 6 804 202 złote, z czego 1 529 300 złotych (22,5%) pokryje dofinansowanie przekazane miastu przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Marcina Żyłowskiego.

Mieszkańcy naszej gminy otrzymują nowoczesny obiekt sportowy, z którego mogą być naprawdę dumni. Mamy bowiem od teraz do dyspozycji dwa boiska do piłki nożnej, profesjonalną infrastrukturę lekkoatletyczną, a także elementy tak zwanej małej architektury, jak chociażby place zabaw czy siłownię zewnętrzną. Tak szeroki zakres prac sprawia, że kompleks „Czarna Góra” stał się miejscem dla wszystkich. O jakości wykonanych prac świadczą również świadectwa i certyfikaty – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Tak jak pisaliśmy w naszym poprzednim wydaniu, rewitalizacja olkuskiego stadionu objęła swoim zakresem m.in. przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wyposażenie kompleksu w nowoczesne oświetlenie w technologii LED, przebudowę boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, budowę trzech placów zabaw, dwóch altan i siłowni zewnętrznej oraz wykonanie ścieżki z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 kilometra, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach. Warto również wspomnieć, że na terenie “Czarnej Góry” posadzono łącznie ponad 700 sztuk drzew oraz krzewów. Na dodatek przebudowano urządzenia lekkoatletyczne i bieżnię, którą pokryła certyfikowana nawierzchnia FullPur. Cały obiekt pozwoli teraz trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne.

„Na stadionie w Olkuszu mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem oraz rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określonej klasy sportowej (z mistrzowską międzynarodową włącznie)” – czytamy w świadectwie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, potwierdzającym uzyskanie zgodności obiektu z wymaganiami World Athletics i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Kompleks „Czarna Góra” został zaliczony do kategorii IVA.

Warto również wspomnieć, że to nie koniec prac w obrębie miejskiego stadionu. Jeszcze do końca bieżącego roku obiekt zostanie bowiem ogrodzony, a na dodatek, co z pewnością ucieszy wiele osób, w niedalekiej przyszłości powstaną zadaszone trybuny mieszczące 595 osób. Wybudowany zostanie także dwukondygnacyjny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek zaplecza sportowego, blaszany budynek zaplecza sędziowskiego o konstrukcji nośnej z ramy stalowej oraz wewnętrzna droga dojazdowa z placem manewrowym i parkingiem o nawierzchni asfaltowej. Obejmie on 43 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym minimum trzy miejsca dla niepełnosprawnych oraz dwa dla autobusów. Całość zostanie zlokalizowana na niezagospodarowanej dotychczas powierzchni pomiędzy ośmiotorową bieżnią a alejką łączącą wejście na basen z ulicą Parkową. Oświetlenie zewnętrzne parkingów i dojazdu zostanie z kolei zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych LED-owych, montowanych na słupach aluminiowych.

Budowa trybun z zapleczem sanitarnym została przez nas zaplanowana już na samym początku rewitalizacji Parku „Czarna Góra”. Nie mogliśmy jednak otrzymać na ten cel dofinansowania z Gminnego Programu Rewitalizacji, więc zdecydowaliśmy się rozłożyć realizację na dwa etapy. Pierwszy, dofinansowany w ramach GPR, właśnie kończymy. Drugi, związany właśnie z budową trybun, niebawem się rozpocznie. Przypomnę również, że z samego Gminnego Programu Rewitalizacji zrealizowaliśmy już inwestycje o wartości blisko 30 milionów złotych. Do tego dochodzą inwestycje na zamku w Rabsztynie czy w obrębie starego starostwa z podziemiami ratusza za kwotę przekraczającą kolejne 20 milionów złotych. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat zrealizowaliśmy zatem duże projekty o wartości przekraczającej łącznie 50 milionów złotych. Mimo, że uzyskaliśmy na nie dofinansowania, to nadal były one jednak znacznym obciążeniem dla miejskiego budżetu. Właśnie z tego powodu podjęto zatem decyzję o realizacji trybun w drugim etapie – wyjaśnia Rzecznik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *