Podwyżki dla polityków w gminach powiatu olkuskiego. O ile wzrosną diety i wynagrodzenia?

Podczas listopadowych sesji Rady Powiatu w Olkuszu, Rady Miejskiej w Olkuszu, Rady Miejskiej w Wolbromiu, Rady Miejskiej w Bukownie, Rady Gminy Bolesław, Rady Gminy Klucze oraz Rady Gminy Trzyciąż przegłosowano podwyżki diet radnych oraz wynagrodzeń wójtów, burmistrzów oraz starosty.

Zacznijmy od wytłumaczenia jak obliczana jest wysokość diet radnych: zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustaw o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym, wysokość diety przysługującej radnemu, czy to na szczeblu gminnym czy też powiatowym, nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, określanej co roku w ustawie budżetowej. Kwota ta wyniosła w tym roku 1 789,42 złotych, a więc maksymalne wynagrodzenie radnego mogło wynieść 2 684,13 złote. 11 sierpnia Sejm RP przegłosował natomiast nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w ramach której przepis mówiący o półtorakrotności wspomnianej kwoty bazowej został zastąpiony zapisem o jej 2,4-krotności. W efekcie, maksymalna możliwa wysokość diety radnego, zarówno gminy, jak i powiatu, wzrosła do 4 294,60 złotych.

Przy obliczaniu wysokości diet dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, pod uwagę należy wziąć jeszcze treść rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy oraz powiatu. Te stanowią bowiem, że w powiatach liczących od 60 do 120 tysięcy mieszkańców radnym przysługują diety w wysokości do 85% wspomnianej maksymalnej kwoty, w gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców w wysokości do 75% maksymalnej kwoty, a w gminach poniżej 15 tysięcy mieszkańców w wysokości do 50% maksymalnej kwoty. Podsumowując, maksymalna pensja radnych Rady Powiatu w Olkuszu mogła dotąd wynosić 2 281,51 złotych, radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz Rady Miejskiej w Wolbromiu 2 013,09 złotych, a radnych Rady Miejskiej w Bukownie, Rady Gminy Bolesław, Rady Gminy Klucze oraz Rady Gminy Trzyciąż 1 342,06 złote. Po ostatniej zmianie przepisów, kwoty te wzrosły natomiast do odpowiednio 3 650,41 złotych, 3 220,95 złotych oraz 2 147,30 złotych.

Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku zarobków wójtów, burmistrzów czy starosty. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ich wynagrodzenie nie mogło bowiem dotąd przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie siedmiokrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Po niedawnej nowelizacji przepis art. 37. ust. 3. mówi już o 11,2-krotności, przez co maksymalna pensja włodarzy wzrosła z 12 525,94 złotych do 20 041,50 złotych. Na dodatek, ich zarobki nie mogą być niższe niż 80% nowego maksymalnego wynagrodzenia, a więc 16 033,20 złotych.

POWIAT OLKUSKI:

 • Starosta: z 9 660 złotych do 18 044 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 878,89 złotych do 3 220,95 złotych
 • Członek Zarządu: z 1 610,48 złotych do 3 220,95 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 610,48 złotych do 3 006,22 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 610,48 złotych do 2 791,49 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 1 476,27 złotych do 2 576,76 złotych
 • Radny zasiadający w choć jednej komisji: z 1 342,07 złotych do 2 362,03 złotych
 • Radny niezasiadający w żadnej komisji: z 1 342,07 złotych do 1 932,57 złotych

GMINA BOLESŁAW:

 • Wójt: z 10 180 złotych do 19 470 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 342,07 złotych do 2 147,30 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 073,66 złotych do 1 717,84 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 006,55 złotych do 1 610,48 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 939,45 złotych do 1 503,11 złotych
 • Radny: z 872,35 złotych do 1 395,75 złotych

BUKOWNO:

 • Burmistrz: z 10 180 złotych do 19 470 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 340 złotych do 2 039,94 złotych 
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 050 złotych do 1 717,84 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 050 złotych do 1 717,84 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 950 złotych do 1 610,48 złotych
 • Radny zasiadający w co najmniej dwóch komisjach: z 900 złotych do 1 503,11 złotych
 • Radny zasiadający w choć jednej komisji: z 450 złotych do 858,92 złotych
 • Radny niezasiadający w żadnej komisji: z 250 złotych do 644,19 złotych

GMINA KLUCZE:

 • Wójt: z 10 620 złotych do 19 470 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 409,17 złotych do 2 147,30 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 207,86 złotych do 1 825,21 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 207,86 złotych do 1 825,21 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 1 107,21 złotych do 1 717,84 złotych
 • Radny zasiadający w choć jednej komisji: z 1 006,55 złotych do 1 717,84 złotych
 • Radny niezasiadający w żadnej komisji: z 805,24 złotych do 1 503,11 złotych

GMINA OLKUSZ:

 • Burmistrz: z 10 620 złotych do 19 860 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 827 złotych do 2 737 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 275 złotych do 2 415 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 062 złotych do 2 254 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 850 złotych do 2 093 złotych
 • Radny: z 850 złotych do 1 932 złotych

GMINA WOLBROM:

 • Burmistrz: z 10 620 złotych do 20 000 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 610 złotych do 2 576 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 1 207 złotych do 1 932 złotych
 • Przewodniczący Komisji: z 1 107 złotych do 1 771 złotych
 • Wiceprzewodniczący Komisji: z 946 złotych do 1 610 złotych
 • Radny zasiadający w co najmniej dwóch komisjach: z 946 złotych do 1 610 złotych
 • Radny zasiadający w mniej, niż dwóch komisjach: z 905 złotych do 1 449 złotych 

GMINA TRZYCIĄŻ:

 • Wójt: z 10 180 złotych do 19 470 złotych
 • Przewodniczący Rady: z 1 300 złotych do 1 503,11 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady: z 900 złotych do 1 288,38 złotych
 • Przewodniczący komisji: z 750 złotych do 1 288,38 złotych
 • Radny zasiadający w choć jednej komisji: z 650 złotych do 1 073,65 złotych
 • Radny niezasiadający w żadnej komisji: z 650 złotych do 858,92 złotych

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja