Olkuski rok pełen inwestycji

Upływa historyczny dla Gminy Olkusz czas. To właśnie w 2021 roku zrealizowane zostały bowiem jedne z największych inwestycji w historii naszego samorządu: rewitalizacja Kwartału Królewskiego, Podziemnego Olkusza, zamku w Rabsztynie czy Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra”. Dziś obiekty te są dumą wszystkich mieszkańców, a Srebrne Miasto staje się ważnym punktem na turystycznej mapie kraju.

Wartość zrealizowanych przez nas inwestycji przekracza 50 milionów złotych. Do poprawy i rozbudowy miejskiej infrastruktury staram się podchodzić rzetelnie i kompleksowo, w miarę dostępności środków finansowych. Dużo uwagi poświęcam także możliwości pozyskania funduszy z zewnątrz, gdyż to właśnie dzięki nim nasze roczne wydatki majątkowe możemy liczyć w dziesiątkach milionów złotych. Dziękuję wszystkim za pracowity 2021 rok i zobowiązuję się do równie intensywnej pracy w nadchodzących 12 miesiącach – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

SPORT:

Najważniejszą inwestycją sportową, która w całości została oddana do użytku w minionym roku, jest zrewitalizowany Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy „Czarna Góra” w Olkuszu. Do dyspozycji entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu są teraz nowe boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną, bieżnia, plac zabaw z siłownią zewnętrzną czy alejki pieszo-rowerowe. Park jest dziś ponadto miejscem chętnie odwiedzanym przez cae rodziny. Wartość wykonanych prac wyniosła 14 517 044,55 złotych, z czego aż 9 188 421,30 złotych pokryło unijne dofinansowanie. Warto również wspomnieć, że to nie koniec robót budowlanych w obrębie kompleksu: obecnie trwa budowa trybun z budynkiem zaplecza sanitarnego oraz kompleksowa modernizacja basenu. Na dodatek, zaplanowano modernizację kortów tenisowych, a także budowę tężni solankowej.

TURYSTYKA:

W odgruzowanych pomieszczeniach zamku w Rabsztynie znajduje się teraz informacja turystyczna, kawiarnia oraz zaplecze sanitarne. Zupełnie nowe zagospodarowanie terenu wewnątrz warowni jest natomiast nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także umożliwia organizację wielu ciekawych wydarzeń, których na zamku w mijającym roku z pewnością nie brakowało. Wartość wykonanych prac wyniosła 4 003 586,48 złotych, z czego aż 2 209 387,32 złotych pokryło unijne dofinansowanie.

Dużym sukcesem okazał się również projekt Podziemnego Olkusza oraz rewitalizacja budynku Starego Starostwa: niegdyś niszczejącej ruiny, a dziś dumnej wizytówki centrum miasta. Koszt obu inwestycji wyniósł około 20 milionów złotych, z czego ponad 6,5 miliona złotych pokryło unijne dofinansowanie. Zarówno rewitalizowany zamek w Rabsztynie, jak i Podziemny Olkusz, zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami turystycznymi oraz zostały dotąd odwiedzone przez kilkadziesiąt tysięcy turystów.

EDUKACJA:

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, w gminnych szkołach i przedszkolach odnawiane są sale lekcyjne oraz odbywają się bieżące remonty. Inwestycje w olkuską edukację obejmują jednak również większe zadania: w ciagu ostatnich 12 miesięcy zakończono m.in. budowę zaplecza parkingowego i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu, placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadzie i Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz boiska w Witeradowie. Dokonano również termomodernizacji Przedszkola nr 5 w Olkuszu i modernizacji ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Olkuszu. W Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 5 oraz 10, w Szkołach Podstawowych w Gorenicach i w Sienicznie, a także w Przedszkolu nr 10 w Olkuszu zmodernizowano ponadto toalety pod kątem osób z niepełnosprawnościami, a w kilku placówkach pojawiły schodołazy. Warto również wspomnieć, że dobiega końca rozbudowa boiska w Sienicznie. Wartość wymienionych inwestycji przekracza 1,6 miliona złotych.

Rozpoczęła się ponadto realizacja dwóch ambitnych przedsięwzięć, które znacznie zwiększą dostępność edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W powstających przedszkolach w Osieku i Zedermanie miejsce znajdzie bowiem łącznie 225 dzieci. Wartość obu inwestycji przekracza 10 milionów złotych, z czego aż 7,5 miliona złotych pokryje pozyskane przez władze Gminy Olkusz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PRZEBUDOWY ULIC I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH:

Wśród inwestycji zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach nie zabrakło także prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Zakończyły się już bowiem przebudowy ulic Słowackiego, Nullo, Zagaje, Batalionów Chłopskich, Leśnej, Pięknej, Polne Wzgórze, Sosnowej, Strzelców Olkuskich, Tuwima i Widokowej w Olkuszu, ulicy Dąbrowskiej w Sienicznie czy dróg w Osieku, Gorenicach, Zimnodole, Niesułowicach, Zawadzie i Troksie. Wybudowano ponadto łączniki pomiędzy ulicami Króla Kazimierza Wielkiego i Świętokrzyską oraz Dworską i Piłsudskiego w Olkuszu.

Dobiegają z kolei końca remonty ulicy Gęsiej oraz odcinka przy ulicy Nullo 23 w Olkuszu. Wielu pracom towarzyszyła budowa oświetlenia i nowych miejsc parkingowych. Dodatkowe parkingi powstały również przy ulicy Piłsudskiego oraz obok ogródków działkowych przy ulicy Żuradzkiej w Olkuszu. Rozpoczęto ponadto przebudowę ulic Przemysłowej, Orzeszkowej i Hardego w Olkuszu.

Przy ulicach Sławkowskiej, Żuradzkiej i Witosa w Olkuszu, a także w Witeradowie powstały na dodatek nowe chodniki, a na przejściach dla pieszych przy ulicy 29 Listopada i na wysokości ulicy Kamyk w Olkuszu, na drogach gminnych w Rabsztynie oraz w ciągu Drogi Krajowej nr 94 w Zedermanie i Sienicznie poprawione zostało bezpieczeństwo. Z kolei wzdłuż ulic Słowackiego i Kocjana, za Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu oraz od ulicy Jasnej do zamku w Rabsztynie zostały utworzone nowe ścieżki rowerowe. Ponadto, od przejścia pod „krajówką” do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu prowadzą teraz nowe schody.

Wartość zrealizowanych inwestycji drogowych w samym 2021 roku wyniosła blisko 10 milionów złotych. Warto również wspomnieć, że Powiat Olkuski otrzymał od Gminy Olkusz dotacje w łącznej wysokości 475 tysięcy złotych na realizację zadań związanych z rozbudową dróg powiatowych.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

Sporą część środków w mijającym roku przekazano także na rozwój infrastruktury, z której korzystają Strażacy Ochotnicy: modernizację lub rozbudowę remiz OSP za łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych zaplanowano w Olkuszu, Gorenicach, Osieku, Kosmolowie, Żuradzie czy Braciejówce.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja