Oddano do użytku dziewięć dróg w Gminie Olkusz

Dobiegły końca prace związane przebudową ulic Słowackiego, Nullo, Widokowej, Polne Wzgórze oraz Sosnowej w Olkuszu, a także drogi w Zawadzie, Zimnodole, Osieku i Gorenicach. Mieszkańcy mogą ponadto korzystać już z nowego parkingu z chodnikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu oraz schodów obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Koszt wszystkich 11 inwestycji przekroczył 3,3 miliona złotych.

Stale poprawiamy infrastrukturę drogową, zarówno w zakresie przebudowy istniejących już ulic, jak również budowy dróg tam, gdzie istnieje taka potrzeba, wynikająca na przykład z wykorzystania terenów budowlanych przez nowych mieszkańców. Potrzeby są duże, dlatego równolegle z realizacją inwestycji planujemy kolejne prace, szukając dla nich dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Ta skuteczność w pozyskiwaniu środków i dobra współpraca z władzami wojewódzkimi pozwala nam realizować zadania o niespotykanej dotąd skali – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Spośród omawianych inwestycji, najbardziej kosztowne były przebudowy dróg w centrum Olkusza. Łączna wartość remontu ulic Słowackiego i Nullo wyniosła bowiem 2,3 miliona złotych. Warto zaznaczyć, że oba zadania musiały być realizowane w cyklu dwuletnim z uwagi na ustalony sposób ich finansowania, uwzględniający pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ponad 366 000 złotych wycenione zostały natomiast prace związane z remontem znajdujących się na Osiedlu Gliniaki ulic Widokowej i Polne Wzgórze, a przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku po południowej stronie obwodnicy kosztowała 146 000 złotych.

Zakończone inwestycje drogowe objęły również sołectwa: z nowej infrastruktury cieszą się mieszkańcy Zawady i Zimnodołu, gdzie wartość prac wyniosła blisko 218 tysięcy złotych. Koszt wykonania nowych dróg transportu rolnego w Osieku i Gorenicach sięgnął z kolei prawie 100 tysięcy złotych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.