Ocalić Chrobrego!

Nazwa wieży wyciągowej szybu „Chrobry” kopalni „Pomorzany” jest związana z rocznicą 1000-lecia państwa polskiego. Sam szyb jest natomiast w tej chwili praktycznie jedynym wyraźnym śladem po trwającej setki, a może nawet tysiące lat historii górnictwa w Olkuszu.

Trzeba zatem jak najszybciej podjąć realne działania na rzecz zachowania go jako kluczowego elementu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji górniczych: do Starostwa Powiatowego w Olkuszu wpłynęło niedawno pismo od Zarządu ZGH “Bolesław” z ofertą nieodpłatnego przekazania wieży szybowej “Chrobry” wraz z wydzielonym terenem stanowiącym osobną działkę oraz drogą dojazdową przy ulicy Wspólnej w Olkuszu. Temat zagospodarowania „Chrobrego” został ponadto poruszony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

Teren niegdysiejszego królewskiego miasta Olkusza obejmuje dziś bezpośrednio większość terenów Olkusza, Bukowna oraz Bolesławia, a pośrednio także Gminy Klucze, na terenie której znajduje się Pustynia Błędowska – to właśnie tam lokalne władze planują przenieść szyb „Dąbrówka” z Bolesławia. W tym przypadku potrafiono znaleźć środki nie tylko na zagospodarowanie drugiej istniejącej wieży szybowej, ale przede wszystkim na rozmontowanie i przeniesienie jej na Pustynię. „Chrobrego” nie trzeba byłoby natomiast nigdzie przenosić, gdyż stoi on w idealnym miejscu do zagospodarowania – obok zlokalizowanego na Starym Olkuszu grodziska, będącego kolebką naszego miasta.

Wielkie osiągnięcia inżynieryjne naszych przodków mogą stanowić dzisiaj inspirację do działań w sferze kulturowej oraz promocji całego regionu. Dobrym przykładem naszej lokalnej tradycji jest temat ocalenia za przyczyną Matki Boskiej Częstochowskiej olkuskich górników z mającej miejsce 22 sierpnia 1609 roku katastrofy w kopalni, co zostało upamiętnione freskiem w Bazylice na Jasnej Górze. Zagospodarowanie wieży oraz terenu wokół niej wymaga nakładów finansowych, których spółka ZGH nie będzie ponosić, dlatego jedyną szansą na zachowanie “Chrobrego” dla przyszłych pokoleń jest pozyskanie dofinansowania z innych źródeł. Inspiracją mogą chociażby być przykłady wielu ośrodków górniczych, których tradycja górnicza jest na dodatek wyraźnie mniejsza od naszej.

Należy zatem mieć nadzieję, że dzięki nagłośnieniu przy mojej współpracy tego tematu na sesji Rady Powiatu w Olkuszu przez radnych Rafała Soleckiego i Pawła Piasnego, znajdą się sponsorzy, którzy zaopiekują się tym ostatnim już wielkim śladem materialnym po olkuskim górnictwie – tym bardziej, że na właściwym zagospodarowaniu wieży szybowej można jeszcze zarobić. Właściwym kierunkiem działań wydaje się również zorganizowanie otwartego spotkania wszystkich zainteresowanych, którym na sercu leży  tradycja, kultura oraz przyszłość ziemi olkuskiej.

Avatar photo

Franciszek Rozmus