Uroczysta zbiórka w olkuskiej komendzie

W poniedziałek w audi Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której, rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, na stopnie młodszego aspiranta oraz sierżanta mianowano trzech olkuskich funkcjonariuszy. Ponadto, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszy inspektor Adam Milanowski za profesjonalizm i zaangażowanie wyróżnił również dwóch policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego naszej jednostki.

W uroczystej zbiórce uczestniczyła kadra kierownicza olkuskiej komendy oraz zaproszeni goście: Komendant Straży Leśnej Jan Górecki i Komendant Straży Miejskiej w Olkuszu Marek Lasek.  Zbiórkę rozpoczęto o godzinie 12:00 od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Olkuszu przez dowódcę uroczystości komisarza Tomasza Mosura.

W imieniu szefa olkuskiej Policji oraz kadry kierowniczej, młodszy inspektor Adam Milanowski skierował słowa uznania do funkcjonariuszy oraz podziękował im za trudną i odpowiedzialną służbę, a także za profesjonalizm i wielkie zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych. Oprócz życzeń dla policjantów, I Zastępca podziękował również zgromadzonym na auli przedstawicielom służb, które na co dzień współpracują z komendą i od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja