Nowy łącznik ulicy Króla Kazimierza Wielkiego z ulicą Świętokrzyską w Olkuszu

Pozytywnym odbiorem zakończyły się prace związane z przebudową łącznika ulicy Króla Kazimierza Wielkiego z ulicą Świętokrzyską w Olkuszu. Zrealizowana inwestycja pozwoliła nie tylko uporządkować w tym miejscu sposób parkowania, ale także poprawiła płynność i bezpieczeństwo komunikacji samochodowej oraz pieszej. Koszt tej inwestycji wyniósł około 200 tysiecy złotych, z czego połowę pokryło pozyskane przez władze Gminy Olkusz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Mówimy o miejscu, wokół którego zlokalizowanych jest wiele punktów usługowych, generujących bardzo duży ruch samochodowy oraz pieszy. Pojazdy wjeżdżające na dotychczasowy parking nie miały jak wyminąć się z pojazdami wyjeżdżającymi, co przy dość intensywnym ruchu pieszych sprawiało niebezpieczeństwo i doprowadzało do korkowania się ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Doprowadziliśmy zatem do uporządkowania tego terenu, poprzez stworzenie wygodnego przejazdu rozładowującego ruch, miejsc parkingowych oraz bezpiecznego chodnika z oświetleniem – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Oprócz nowej nawierzchni, wykonano także odwodnienie drogi. Ważnym elementem, poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, jest również nowe oświetlenie.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.