Nowy cennik opłat za wodę i ścieki PWiK w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu przedstawiło nowy cennik opłat za wodę i ścieki, opracowany na podstawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze oraz Bolesław. Taryfikator obowiązuje od 23.09.2021 r. do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem dopłat gmin.

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.