Nowe oblicze parkingu przy ulicy Kpt. Hardego w Olkuszu

Dobiegła końca przebudowa placu przed Szkołą Podstawową nr 3 w Olkuszu, pobliskiego chodnika oraz miejsc parkingowych. Władze miasta przekonują, że prace o wartości 465 tysięcy złotych to jedynie wstęp do dalszej przebudowy tej ulicy.

To dopiero początek inwestycji drogowych w tej bardzo ważnej części Osiedla Pakuska. Zaczęliśmy od placu przy szkole, ponieważ jest to miejsce newralgiczne ze względu na bezpieczeństwo zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców i opiekunów, którzy codziennie korzystają z tej infrastruktury. W kolejnych etapach będziemy natomiast chcieli prowadzić prace w kierunku ulicy Biema – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W ramach opisywanego remontu, oprócz wykonania całkowicie nowej nawierzchnii przed Szkołą Podstawową nr 3, chodnika oraz miejsc postojowych, przebudowano również kanalizację oraz sieć elektroenergetyczną. Koszt wszystkich wykonanych prac wyniósł 465 tysięcy złotych, a na ich realizację Gmina Olkusz zdołała pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warto wspomnieć, że trwają także prace związane z przebudową ulic Orzeszkowej, Przemysłowej oraz Jasnej (najpierw w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, a następnie w ramach przebudowy drogi). Zabezpieczono ponadto środki m.in. na przebudowę ulicy Chopina, przejść dla pieszych przy ulicy Pakuska oraz 29. Listopada, jak również na wykonanie projektów technicznych na przebudowę ulic Zielonej, Wyszyńskiego, Baczyńskiego oraz drogi w Niesułowicach.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja