Medal dla najstarszego weterana w powiecie olkuskim

Władysław Kulawik z Chechła otrzymał medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”: wyróżnienie przyznawane przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów wręczyli wspólnie Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej porucznik Janusz Kwapisz. Warto zaznaczyć, że stuletni już Władysław Kulawik jest najstarszym weteranem walk o niepodległość mieszkającym w powiecie olkuskim. 

Władysław Kulawik urodził się w 1922 roku w Chechle. Podczas II wojny światowej został zaangażowany przez sąsiada Jana Owieczkę w działalność konspiracyjną podziemia socjalistycznego: Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej „Wolność-Równość-Niepodległość”. Działając pod pseudonimem „Gruszka”, brał udział w licznych spotkaniach konspiracyjnych czy w ukrywaniu sztandaru chechelskiej komórki Organizacji Młodzieżowej TUR przed Niemcami. Po scaleniu GL PPS z Armią Krajową, współpracował natomiast z oddziałem partyzanckim ppor. Gerarda Woźnicy „Hardego”, udzielając schronienia i opieki żołnierzom oddziału. Obecnie jest członkiem kluczewskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Przez wiele lat wyróżniony weteran czynnie udzielał się również jako strażak-ochotnik w OSP w Chechle, za co w 2017 roku został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza: jest to wyróżnienie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którym odznaczani są druhowie w sposób szczególny przyczyniający się do rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Z kolei otrzymany Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” przyznawany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi poniesione w walce o niepodległość Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Z inicjatywą uhonorowania Władysława Kulawika tym odznaczeniem wystąpiło w kwietniu bieżącego roku olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy AK.

Avatar photo

Konrad Kulig

Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej