Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu ma dwóch nowych policjantów

27 listopada rotę ślubowania wypowiedziało dwóch policjantów, którzy zasilą szeregi olkuskiej policji. Ślubowanie odbyło się w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszego inspektora Jarosława Klicha oraz bezpośrednich przełożonych.

Ślubowanie różniło się od tych z wcześniejszych lat, gdyż, ze względu na panującą pandemię, odbyło ono się bez udziału rodzin. Młodzi adepci wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Podczas uroczystości komendant Jarosław Klich wręczył także nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe i pogratulował im wyboru zawodu. Podkreślił on również, że bycie policjantem to trudna misja, wymagająca wielu poświęceń, ale za to dająca wiele satysfakcji. Szef olkuskiej policji życzył ponadto młodym adeptom sukcesów na drodze zawodowej, dumy i satysfakcji z wykonywanych zadań, a także przekazał podziękowania rodzinom mundurowych za ich wsparcie. Teraz nowo przyjętych stróżów prawa czeka przeszkolenie.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *