Jednej z najstarszych ulic w ukraińskim Niżynie nadano nazwę Olkuska

Już od pierwszych dni napaści Rosji na Ukrainę mieszkańcy Gminy Olkusz masowo ruszyli do pomocy naszym wschodnim sąsiadom czy to przyjmując uchodźców do swoich domów czy przekazując wsparcie materialne. Duża grupa wolontariuszy współtworzyła także z władzami Srebrnego Miasta zlokalizowany przy Alei 1000-lecia 15C w Olkuszu Punkt Pomocy Ukrainie, z którego regularnie wyjeżdżały samochody wypełnione produktami pierwszej potrzeby oraz żywnością. Znaczna część olkuskiej pomocy trafiła do ukraińskiego Niżyna w obwodzie czernihowskim, którego rada miejska zdecydowała ostatnio o dekomunizacji nazw ulic swojego miasta: tym o sowieckim pochodzeniu nadano nowe nazwy, a olkuszanie doczekali się symbolicznego podziękowania w postaci nadania jednej z ulic nazwy Olkuska.

Olkuszanie swoją pomoc oferowali bezinteresownie, z potrzeby serca, czując solidarność w obliczu ataku Rosji na Ukrainę. W akcję włączyli się licznie zarówno wolontariusze, jak i organizacje pozarządowe czy firmy, nie szczędząc czasu oraz środków, co zasługuje na najwyższe uznanie. Dziś dowiadujemy się, że jedna z ulic w ukraińskim Niżynie będzie nosiła nazwę Olkuskiej. Taka forma podziękowania ma niezwykły wymiar, bowiem jest wyraźnym dowodem tego, że mieszkańcy Niżyna doceniają otrzymane wsparcie i chcą tę pamięć przekazywać przyszłym pokoleniom, na stałe wpisując olkuski akcent w krajobraz swojego miasta – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Historycy, naukowcy, zastępcy, przedstawiciele społeczeństwa oraz specjaliści różnych dziedzin od kwietnia 2022 pracowali nad przemianowaniem nazw ulic podlegających polityce derusyfikacji. Inicjatywa nadania jednej z nich nazwy Olkuska jest gestem głębokiej wdzięczności Niżyna do mieszkańców Waszego miasta za solidarność i pomoc, jakiej nam udzieliła Wasza społeczność podczas aktywnej fazy działań wojennych. Dzięki Waszemu wsparciu, Niżynowi udało się uniknąć katastrofy humanitarnej, a także pomóc najsłabszym grupom mieszkańców naszego miasta oraz Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obrony Terytorialnej – przekonuje natomiast mer Niżyna Oleksandr Kodola.

Znajdujemy się na ulicy słynnego rosyjskiego pisarza i propagandzisty, a także autora antypolskich plakatów propagandowych z okresu wojny Polsko-Bolszewickiej Władimira Majakowskiego. Ta ulica została przemianowana na ulicę Olkuską. Jest to jedna z najstarszych ulic w Niżynie: dawniej była tu twierdza, a do dzisiejszego dnia zachowały się jedne z najstarszych budynków w mieście. Jeżeli kiedyś będą Państwo w Niżynie, to zapraszam również na ulicę Olkuskąrelacjonuje z kolei z Niżyna wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej dr Mateusz Kamionka, który pojechał na Ukrainę z kolejnym transportem humanitarnym.

fot. Mateusz Kamionka

Przypomnijmy również, że pod koniec lipca Srebrne Miasto odwiedzili mer Oleksandr Kodola, sekretarz Rady Miasta Yurii Khomenko oraz doradca mera Serhii Okhonko. Podczas wizyty, Roman Piaśnik i Oleksandr Kodola podpisali wspólne Memorandum, mające charakter listu intencyjnego nawiązania partnerskich relacji między oba miastami.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja