Podpisano list intencyjny nawiązania partnerskich relacji między Olkuszem i ukraińskim Niżynem

Gdy 24 lutego Ukrainę najechały rosyjskie wojska, niemal natychmiast w Olkuszu powstał pierwszy punkt pomocy naszym wschodnim sąsiadom: pomoc od mieszkańców Srebrnego Miasta trafiała m.in. do ukraińskiego miasta Niżyn. W poniedziałek władze miejscowości z obwodu czernihowskiego przybyły do Olkusza, by wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie, a następnie burmistrz Roman Piaśnik i mer Oleksandr Kodola podpisali wspólne Memorandum, mające charakter listu intencyjnego nawiązania partnerskich relacji między oba miastami.

Delegację Niżyna w Olkuszu, oprócz mera Oleksandra Kodoli, tworzyli sekretarz Rady Miasta Yurii Khomenko oraz doradca mera Serhii Okhonko. Zanim goście mieli okazję dokładniej poznać Srebrne Miasto, spotkali się z gospodarzem Srebrnego Miasta i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu Janem Kucharzykiem: rozmowy dotyczyły aktualnych wydarzeń w Ukrainie, otrzymywanej z Polski pomocy, a także planów Ukrainy i miasta Niżyn na przyszłość.

W obliczu tak tragicznych wydarzeń, jakie od miesięcy codziennie obserwujemy w Ukrainie, naturalnym ludzkim odruchem była chęć niesienia pomocy. Mieliśmy w Olkuszu ogromne szczęście, że szybko powstała grupa, która nie tylko chciała pomóc, ale także wiedziała, jakie należy podjąć kroki, tak by udzielone wsparcie było naprawdę skuteczne. Dzięki temu, wsparcie płynące z naszego punktu docierało błyskawicznie tam, gdzie było ono najbardziej potrzebne. Jako lokalna społeczność, celująco zdaliśmy egzamin z wrażliwości. W tym trudnym czasie między Olkuszem i Niżynem nawiązaliśmy wspaniałą relację, dlatego jestem przekonany, że nadchodzące miesiące będą prowadziły do zbudowania trwałego porozumienia – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Dzięki pomocy społeczności Gminy Olkusz, a przede wszystkim wolontariuszom z grupy „Olkusz pomaga Ukraina”, okrążonemu przez wojska nieprzyjacielskie i poddanemu w marcu bombardowaniu rakietowemu miastu Niżyn udało się uniknąć katastrofy humanitarnej, a pomoc otrzymała najbardziej potrzebująca grupa mieszkańców  naszego miasta, czyli wychowankowie domu dziecka, osoby starsze, przedstawiciele Niżyńskiego Towarzystwa Głuchoniemych, żołnierze ZSU i obronny terytorialnej czy ludność okoliczna, w tym wsie dotknięte działaniami wojennymi i okupacją. W leki był zaopatrywany także Szpital Miejski w Niżynie. Podpisanie Memorandum Intencyjnego w sprawie dalszej współpracy Olkusza i Niżyna jest z jednej strony ważnym krokiem w sformalizowaniu już nawiązanej współpracy, a z drugiej stanowi plan działań na najbliższą przyszłość, które pozwolą naszym miastom na nawiązanie wszechstronnej i wzajemnie korzystnej współpracy między społecznościami w takich obszarach, jak gospodarka, kultura, turystyka, edukacja czy współpraca między organizacjami pozarządowymi. Umożliwi ono też społeczności Niżyna szybszą integrację ze środowiskiem europejskim i przyjęcie najlepszych praktyk Unii Europejskiej – dodaje mer Niżyna Oleksandr Kodola.

Ukraińscy goście chętnie odwiedzili ponadto największe atrakcje turystyczne w Olkuszu, czyli Podziemny Olkusz oraz zamek w Rabsztynie. Z uwagi na planowane przez władze Niżyna inwestycje, duże zainteresowanie wzbudził również zmodernizowany basen w Parku „Czarna Góra” w Olkuszu. Ważną częścią odwiedzin było także spotkanie z częścią wolontariuszy z grupy „Olkusz pomaga Ukrainie”. Warto wspomnieć, że jeden z żołnierzy z Niżna walczy z jej emblematem na mundurze.

Spotkanie z wszystkimi wolontariuszami nie byłoby możliwe, gdyż było ich tak wielu. To było ważne doświadczenie dla obu stron, a osoby, które od pierwszych dni wojny poświęcały swój wolny czas, mogły osobiście się przekonać, jak ważna była praca, którą wykonywali oraz, że została doceniona. Mer Kodola zapowiedział, że jedna z ulic w Niżynie będzie nosiła nazwę „Olkuska” w podziękowaniu za wkład, jaki mieszkańcy Olkusza włożyli w pomoc jego miastu. To ogromne wyróżnienie, które nas bardzo cieszy – podsumowuje spotkanie z wolontariuszami dr Mateusz Kamionka ze Stowarzyszenia SIMO.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja