CEMEX w Polsce wygrywa nagrodę TopBuilder

Prestiżowa nagroda TopBuilder po raz kolejny trafiła do rąk CEMEX Polska. Kapituła konkursu wyróżniła oferowane przez firmę niskoemisyjne produkty Vertua® podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 20 kwietnia.  

TopBuilder należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej branży budowlanej. Co roku kapituła nagradza najwyższej jakości wyroby, obiekty i usługi, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne. 

Podczas tegorocznej, XIV edycji konkursu, eksperci docenili m.in. niskoemisyjne produkty znajdujące się w ofercie CEMEX Polska. Pierwsze z nich zostały wprowadzone na polski rynek przed rokiem. Obecnie portfolio produktów Vertua® obejmuje cementy, betony i domieszki.

Produkty betonowe Vertua® są dostępne w dwóch wariantach: classic oraz plus. Zapewniają one redukcję emisji dwutlenku węgla odpowiednio do 30% i 50%1. W obu przypadkach możliwa jest również dalsza kompensacja, aż do osiągnięcia zerowej emisji netto produktu. Betony Vertua® charakteryzują się takimi parametrami technicznymi, jak wyroby standardowe, dlatego mogą być z powodzeniem wykorzystywane na każdym etapie realizacji projektu budowlanego.

Cementy Vertua® z kolei, są doskonałym uzupełnieniem portfolio produktowego i spełniają oczekiwania klientów, projektantów i inwestorów, którzy doceniają rozwiązania niskoemisyjne w nowoczesnym budownictwie. Wybór cementów Vertua® to wybór produktów z pozytywnym wpływem na środowisko wynikającym z istotnego zmniejszenia ich śladu węglowego. Dzięki temu w całym cyklu życia konstrukcji z betonu można uzyskać wymierne efekty środowiskowe zarządzając świadomie emisją CO2. Poziom redukcji wynosi odpowiednio od 20% do 40% dla cementów z grupy Vertua Plus® lub ponad 40%2 w przypadku cementów z grupy Vertua Ultra®.

Łagodzenie zmian klimatu to jeden z priorytetów CEMEX, dlatego portfolio naszych produktów jest stale wzbogacane o niskoemisyjne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. Dzięki zastosowaniu cementów, betonów i domieszek Vertua®, klienci CEMEX Polska mogą znacząco ograniczyć ślad węglowy w ramach realizowanych inwestycji – mówi Piotr Jurczuk, Menadżer Rozwoju Sprzedaży w Pionie Handlowym.

Oferowanie niskoemisyjnych produktów wpisuje się w prowadzoną przez naszą firmę strategię „Future in Action”, która zakłada m.in. daleko idącą redukcję emisji dwutlenku węgla w zakładach CEMEX w kolejnych latach – dodaje Piotr Karbownik, Menadżer Zarządzania Produktami w Pionie Betonu i Kruszyw.

Tegoroczna nagroda TopBuilder to nie pierwsze tego rodzaju wyróżnienie dla CEMEX Polska. W minionych latach kapituła konkursu doceniła m.in. oferowane przez firmę produkty betonowe i cementy specjalistyczne, a także prowadzone przez CEMEX mobilne laboratorium betonu.

O CEMEX POLSKA

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.  

Więcej informacji na www.cemex.pl

1 w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie portlandzkim CEM I 42,5R
2 w porównaniu do średniej emisji cementu CEM I dla globalnej średniej emisji branżowej GCCA

Avatar photo

Redakcja