Nowe oblicze ulicy Chopina w Olkuszu

Dobiegły końca prace związane z przebudową ulicy Chopina w Olkuszu: nierówną i zniszczoną nawierzchnię asfaltową zastąpiła estetyczna i bezpieczna nawierzchnia z kostki. Koszt tej inwestycji wyniósł 584 949,00 złotych.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej oraz rosnących cen usług i mediów, wykonujemy zaplanowane prace, wiedząc jak bardzo są one ważne dla mieszkańców. Na wiele z nich pozyskujemy dofinansowania z zewnątrz, natomiast są też takie, które wykonujemy w całości z budżetu Gminy Olkusz, jak właśnie w tym przypadku. Ulica Chopina całkowicie zmieniła swój charakter i jest teraz ślicznym traktem – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przebudowa drogi polegała przede wszystkim na wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych, rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej, podbudowy i krawężników betonowych, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożeniu krawężników na ławie betonowej, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz zabezpieczeniu sieci energetycznej. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAMEX” Grzegorz Żurek z Osieka, udzielając na nie 8-letniej gwarancji.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja