Będą kary dla wykonawcy zajmującego się odśnieżaniem w Olkuszu!

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu poinformował, że w związku z uzasadnionymi zastrzeżeniami mieszkańców co do jakości utrzymania gminnych chodników, ulic, parkingów czy placów, odpowiedzialnej za taki stan rzeczy firmie ALBA Sp. z o.o. naliczone zostaną kary za nienależyte wykonywanie swoich obowiązków.

Przypominamy, że, w wyniku przeprowadzonego na początku roku przetargu, zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów zostały powierzone dwóm wykonawcom:

• na terenie miasta — firmie ALBA Sp. z o.o.
• na terenie sołectw Gminy Olkusz – firmie Karolinex

Od samego początku, w ramach swoich obowiązków, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na bieżąco monitorują w terenie rzetelność obu wykonawców. W obszarze miejskim, za który odpowiedzialna jest firma ALBA, mamy bardzo dużo zastrzeżeń dotyczących jakości wykonywanych usług. Od początku były one konsekwentnie dokumentowane, a wykonawca każdorazowo był wzywany do natychmiastowego usunięcia swoich zaniedbań. Ponadto systematycznie odbywają się spotkania i wizje terenowe z przedstawicielami wykonawcy. W trosce o środki publiczne, zgodnie z obowiązującą umową, firmie ALBA Sp. z o.o. zostaną naliczone kary za nienależyte wykonanie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów. Przepraszamy za powstałe niedogodności, natomiast zapewniamy, że od wykonawcy zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje – mówi Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos

Wielu mieszkańców zastanawiało się również, czy w obliczu zaistniałej sytuacji Srebrne Miasto może po prostu rozwiązać umowę z ALBĄ i zawrzeć umowę z inną firmą. O ile istnieją co prawda zapisy umożliwiające odstąpienie przez gminę od umowy z wykonawcą, o tyle koszt usług związanych z zimowym odśnieżaniem czy posypywaniem dróg, chodników, parkingów i placów liczony jest w setkach tysięcy złotych – a ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że dla zadań o wartości przewyższającej 130 000 złotych netto konieczne jest przeprowadzenie procedury przetargowej, zazwyczaj trwającej tygodniami, o ile nie miesiącami.

zdjęcie przykładowe: Pixabay
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja