Znamy wyniki tegorocznego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu!

Na początku roku władze Gminy Olkusz złożyły w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład trzy wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę przeszło 105 milionów złotych. Dwa z nich, dotyczące m.in. długo wyczekiwanego remontu ciągu ulic od Ronda Niepodległości na Osiedlu Młodych do skrzyżowania ulic Kościuszki i Rabsztyńskiej z DK94, niestety znów nie zyskały aprobaty rządzących. Srebrne Miasto pozyskało natomiast 30 milionów złotych na modernizację sieci innych dróg na terenie olkuskich osiedli oraz sołectw.

Wciąż zmieniające się założenia Polskiego Ładu od samego początku budzą wiele kontrowersji. Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich jeszcze przed jego wejściem w życie stworzyły bowiem specjalny licznik, pokazujący ile na tym programie stracą poszczególne gminy w całej Polsce. Internetowe narzędzie opiera się na średnim ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych (w wysokości 26,8%), który nie trafi do samorządów w związku z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej od podatku oraz podniesieniem pierwszego progu podatkowego. Jak wyliczył portal money.pl, w bieżącym roku wpływy do budżetów samorządów w całej Polsce mają spaść o 13,6 miliarda złotych, a w ciągu 10 najbliższych lat aż o 145 miliardów złotych. W efekcie, prognozowana roczna strata dla budżetu naszej gminy ma wynieść aż 14 997 575 złotych.

Niestety, jest to kontynuacja obserwowanego od kilku lat niebezpiecznego trendu coraz większego niedofinansowania polskich samorządów. Dla przykładu, w minionym roku łączny koszt związany z systemem oświaty w Gminie Olkusz wyniósł ponad 80,6 miliona złotych, podczas gdy otrzymana na ten cel rządowa subwencja pokryła zaledwie… 46% tej kwoty. Tym samym samorządy w całej Polsce nie dysponują środkami wystarczającymi do zapewniania prawidłowego funkcjonowania szkół i są zmuszane albo do coraz większego cięcia kosztów w oświacie albo do „łatania dziur” pieniędzmi, które miały być pierwotnie przeznaczone na lokalne inwestycje, takie jak chociażby budowy i remonty dróg czy chodników.

Opisywane straty (przynajmniej na krótką metę) zrekompensować mogą dofinansowania ze środków państwowych, o które aktywnie zabiegają władze Gminy Olkusz. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, które muszą jednak wpisywać się w przewidziane obszary inwestycyjne. Pierwszy nabór do tego programu miał miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy to nasze miasto starało się o niemal 130 milionów złotych na przebudowę ciągu ulic od Ronda Niepodległości do ronda w Rabsztynie, rewitalizację miejskich przestrzeni w granicach pięciu olkuskich osiedli oraz budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego z lodowiskiem w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu. Ostatecznie, rząd przyznał jednak środki jedynie na to ostatnie zadanie, w wyniku czego z wnioskowanych 130 milionów złotych do Srebrnego Miasta trafiło 30 milionów złotych, a więc nieco ponad 23% sumy, o którą zabiegał nasz samorząd. W tym roku Olkusz postanowił natomiast złożyć wnioski na łączną kwotę przeszło 105 milionów złotych.

Po tym, jak władze państwowe nie zdecydowały się przychylić do remontu ciągu dróg do ronda w Rabsztynie, władze gminy postanowiły ograniczyć to zadanie do skrzyżowania ulic Kościuszki i Górniczej w Olkuszu, zwracając przy tym szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach oraz gruntowny remont wiaduktu. Obecny projekt przewidywał przebudowę skrzyżowania ulicy 29 Listopada z Aleją 1000-lecia wraz ze zniwelowaniem istniejącej tam skarpy oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 29 Listopada z ulicami Parkową i Dworską. Ponadto, wniosek obejmował budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, miejsc postojowych i parkingów, przystanków i zatok autobusowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość takiej inwestycji została tym samym ograniczona z zeszłorocznych 90 milionów złotych do 68,5 miliona złotych. Niestety i tym razem zadanie to nie zyskało aprobaty rządzących. Podobnie zresztą jak drugi wniosek o dofinansowanie, dotyczący budowy tężni solankowej oraz montażu kontenera sanitarnego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu. Projekt obejmował ponadto zagospodarowanie tamtejszego terenu w postaci wykonania ścieżek łączących potencjalną tężnie ze strefą rekreacyjno-basenową, oświetlenie oraz budowę tzw obiektów małej architektury, czyli np. ławek, koszy czy stojaków na rowery.

Trzeci wniosek Gminy Olkusz, na który rządzący spojrzeli już na szczęście przychylnym okiem, składa się z kilku części: pierwsza z nich obejmuje kompleksową modernizację trzynastokilometrowej sieci dróg lokalnych położonych na terenie całej Gminy Olkusz. Przebudowa ulic Armii Krajowej, Baczyńskiego, Dąbrowskiego, Gwarków, Kolberga, Nullo (od ulicy Słowackiego do ulicy Polnej), Orzeszkowej (odcinek początkowy), Pomorskiej, Rabsztyńskiej (od ulicy Astrów do ulicy Miłej) oraz Sikorka (od ulicy Jasnej do ronda w Rabsztynie), a także drogi w Olewinie, ulicy Leśnej w Osieku i ulicy Akacjowej w Żuradzie zapewniłaby połączenie największych osiedli z centrum miasta oraz skomunikowanie mieszkańców w obrębie części z sołectw.

Drugą część zadania stanowi natomiast budowa oświetlenia przy ulicach Gwarków i Krucza Góra w Olkuszu oraz ulicy Leśnej w Osieku, jak również budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Jurajskiej, Na Skraju, Polne Wzgórze, Skalistej, Spacerowej, Widokowej oraz Zamkowej w Olkuszu. Przewidziano ponadto remont sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Armii Krajowej, Baczyńskiego, Gwarków, Kolberga, Nullo, Orzeszkowej, Pomorskiej, Sikorka oraz Stary Olkusz w Olkuszu, a także drogi w Olewinie, a więc na drogach o łącznej długości prawie 4 kilometrów. Łączna wartość opisywanych prac wyniesie blisko 31 578 500,00 złotych, z czego 29 999 575,00 złotych pokryje pozyskane dofinansowanie.

Warto również wspomnieć, że Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu uzyskał ponad 3,7 miliona złotych dofinansowania na montaż nowej wiaty przystankowej na terenie placu manewrowego przy Supersamie oraz zakup dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli montowanych przy przystankach autobusowych ekranów, informujących w czasie rzeczywistym o najbliższych kursach obsługiwanych z danego przystanku.

To już kolejne bardzo wysokie dofinansowanie, które otrzymujemy na realizację naszych planów. Wspólnie z całym zespołem dokładamy wszelkich starań, by, mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów całego kraju, wprowadzać nowe inwestycje, pozyskując na nie środki z zewnątrz. W ostatnich latach wiele w Olkuszu się zmieniło, a nasze wysiłki doceniają niezależni eksperci oraz instytucje, przyznając nam prestiżowe nagrody. Nie one są jednak najważniejsze, ale poczucie, że wykonujemy dobrą pracę dla Gminy Olkusz i jej mieszkańców – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Avatar photo

Redakcja