Zamek w Rabsztynie ponownie otwarty! [FILM]

Wczoraj na zamku w Rabsztynie miała miejsce uroczystość otwarcia warowni dla zwiedzających. Dzięki zagospodarowaniu ruin, rabsztyńska twierdza stała się miejscem, które zaskoczy nawet tych, którzy odwiedzali ją bardzo często.

Dokładamy wszelkich starań, by zwiększać potencjał turystyczny zamku w Rabsztynie, który staje się coraz ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd. Zależało nam na dostosowaniu ruin warowni do potrzeb turystów, tak, aby mogli oni w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Skupiamy się także na ochronie tego cennego zabytku oraz widzimy rosnącą popularność zamku i ciekawych wydarzeń, jakie się tam odbywają. Dlatego też chcemy, aby obiekt spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów, których serdecznie zapraszam do rabsztyńskiej warowni – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Oprócz gospodarza „Srebrnego Miasta”, w uroczystym otwarciu wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego podsumowania prac projektowych, którego dokonał pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” Jacek Sypień. Po okolicznościowych przemówieniach na zamkową wieżę wciągnięta została natomiast flaga, symbolicznie ogłaszająca rozpoczęcie sezonu turystycznego w rabsztyńskiej warowni.

W ramach projektu odgruzowane zostały pomieszczenia komór przyziemia renesansowego pałacu, gdzie powstał podziemny pawilon. Zostały w nim zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego, takie jak informacja turystyczna, kasa biletowa, węzeł sanitarny z toaletami czy kawiarnia. Konieczne było także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku oraz instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W pawilonie wykonano również stolarkę okienną i drzwiową oraz posadzki, tynki i podwieszane sufity. Powstały ponadto stalowe schody łączące poziom patio i taras nad pawilonem.

Zagospodarowany został także teren wewnątrz zamku: na dziedzińcu powstała strefa rekreacyjna i trawiaste tarasy, a przy wschodniej ścianie pałacu powstał trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Wykonano na dodatek stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które pełnią funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Powstało również miejsce na ustawienie niewielkiej modułowej sceny, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle. W ramach projektu wykonano ponadto konserwację zewnętrznej i wewnętrznej strony pałacowych murów: konieczne było ich oczyszczenie, a następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie oraz impregnacja.

Zamek został także przystosowany do osób niepełnosprawnych: z myślą o nich powstała ułatwiająca zwiedzanie aplikacja na urządzenia mobilne oraz zakupione zostały audioprzewodniki i tablety. Na terenie warowni zamontowano na dodatek tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim oraz w alfabecie Braille’a. Ciekawą formą, która umożliwia osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd zamku, jest ponadto przestrzenna makieta zamku pokazująca jego wygląd w czasach świetności. Zakupiony został również elektryczny wózek inwalidzki, schodołaz oraz tzw laski-krzesła. Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowana została także jedna z toalet w podziemnym pawilon.

Przeprowadzone na zamku w Rabsztynie prace zostały podzielone na dwa zadania: „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego” oraz „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz”. Koszt pierwszego z nich wyniósł 3 114 883,65 złote, z czego 1 709 387,32 złotych (54,88%) pokryło unijne dofinansowanie. Wartość drugiego zadania opiewa natomiast na kwotę 888 702,83 złotych, z czego równe 500 000,00 złotych (56,26%) stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.