„Zakorzenieni w Bukownie” – ekologiczna akcja z udziałem lokalnej społeczności

„Zakorzenieni w Bukownie”: pod takim hasłem kilka dni temu odbyła się akcja ekologiczna w Bukownie. W jej ramach rozdano mieszkańcom, instytucjom oraz lokalnym przedsiębiorcom 1 000 sadzonek drzew.

Wszystkie sadzonki, które przekazaliśmy, to drzewa rodzimych gatunków, głównie klony i buki. Mamy nadzieję, że z czasem wzbogacą one krajobraz miasta, który już teraz w wielu miejscach jest bardzo zielony – komentuje inicjator akcji, dyrektor Zakładu Sibelco Poland w Bukownie Mariusz Kocoł.

Sadzonki zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom, jednostkom organizacyjnym miasta, lokalnym przedsiębiorcom oraz stowarzyszeniom i innym podmiotom działającym na terenie Bukowna.

Nasze Centrum w dużej mierze powstało dzięki ofiarności darczyńców indywidualnych oraz lokalnych firm. Cieszymy się z każdej współpracy, która pozwala nam wciąż się rozwijać i poprawiać wygląd naszej Skałki. Tym razem, dzięki sadzonkom podarowanym przez Sibelco, uda nam się urozmaicić nasz ogród sensoryczny – wyjaśnia Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Bukownie Anna Dela.

Myśląc o drzewach od razu widzimy lasy, które często określamy jako zielone płuca. Jedno drzewo pochłania bowiem rocznie ok. 6-7 kg CO2, będąc jednocześnie w stanie wyprodukować tyle tlenu, ile człowiek zużywa w ciągu dwóch lat. Drzewa to także swoisty naturalny klimatyzator: jak obliczyli naukowcy, jedno drzewo chłodzi powietrze jak właśnie pięć klimatyzatorów. Jesień to również najlepszy czas na ich sadzenie.

Drzewa, które w ramach akcji trafiły do rąk m.in. mieszkańców Bukowna, znajdą swoje miejsce w przydomowych ogródkach i ogrodach. Część z nich zazieleni tereny nieużytków, a inne będą zdobiły place wokół ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Bukowno słynie z wyjątkowej, bo wynoszącej ponad 70% lesistości, co znacznie przekracza zarówno średnią wojewódzką, jak i krajową. Na kwestie związane z ochroną środowiska zwracamy w naszej działalności szczególną uwagę – wyjaśniają pracownicy Sibelco Poland.

Zakład w ramach swojej działalności oraz współpracy z Lasami Państwowymi sadzi lasy na terenach, na których zakończył eksploatację piasku: w ramach tzw rekultywacji przygotowuje glebę do tego, aby ponownie rosły na niej drzewa. Obserwacja zalesionych terenów zrekultywowanych pokazuje, że tereny po eksploatacji, a następnie rekultywacji, zyskują lepsze właściwości wilgotnościowe i glebowe.

Dziękujemy członkom lokalnej społeczności nie tylko za włączenie się w tę akcję, ale także inspiracje związane z kolejnymi działaniami ekologicznymi, które wspólnie możemy podjąć – podsumowuje kierownik działu zrównoważonego rozwoju oraz kierownik ruchu zakładu górniczego w Sibelco Poland w Bukownie Grażyna Kaczmarek.

Avatar photo

Redakcja