Zabytkowa rura z XV wieku trafiła do muzeum w olkuskich podziemiach [FILM]

Do muzeum zlokalizowanego w olkuskich podziemiach trafił kolejny eksponat: zabytkowa, XV-wieczna drewniana rura drążona, którą przed laty dostarczano wodę do miasta. Patronat medialny nad uroczystością jej przekazania objęła Gazeta Olkuska.

Dzięki temu, że rury te wracają na swoje dawne miejsce, historia zatacza niejako koło. Jesteśmy wdzięczni za opiekę nad nimi, ich renowację oraz przekazanie ich darowizną właśnie tutaj. Mieszkańcy będą mogli bowiem je teraz zwiedzać i się z nich cieszyć, za co z pewnością będą bardzo wdzięczni – przekonywał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Zabytkową, średniowieczną, drewnianą rurę odnaleziono w 2008 roku podczas prac rewitalizacyjnych olkuskiego rynku. Od tego czasu „opiekowało się” nią Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu oraz Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”. Eksponat został poddany renowacji, a następnie trafił do założonego wówczas „Muzeum Wody” zlokalizowanego w budynku administracyjnym po dawnej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy przez wiele lat przechowywać cenny eksponat związany z zaopatrzeniem Olkusza w wodę, jakim jest właśnie ta XV-wieczna, ręcznie wykonana, drewniana rura. Warto przy okazji wspomnieć, że już w połowie XV-wieku olkuscy rajcy miejscy zatrudniali 2 rurmistrzów, co stanowiło swoisty początek lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów – mówił natomiast Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Józef Niewdana.

Ja ze swojej strony mam przyjemność i zaszczyt wręczyć panu burmistrzowi symboliczny akt przekazania tego zabytkowego wytworu naszej firmy i myślę, że będzie on zarówno służyć edukacyjnie, jak i stanowić atrakcję turystyczną Olkusza – podsumował z kolei Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Olkusz Alfred Szylko.

Przypominamy również, że w piątek 26 lutego miała miejsce wizyta odbiorowa prac związanych z utworzeniem dwóch ekspozycji multimedialnych w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Oznacza to, że muzeum w olkuskich podziemiach jest już gotowe i niebawem zostanie otwarte dla zwiedzających.

zdjęcia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.