Wyburzono Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu

Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu wybudowano na terenie przyległym od strony północnej do kopalni „Olkusz-Pomorzany” w celu uzdatniania wody pochodzącej z odwadniania tej właśnie kopalni. Jej najbardziej charakterystycznym elementem było pięć akcelatorów, czyli białych, okrągłych zbiorników. Po czterech latach od wyłączenia ich z eksploatacji, zostały właśnie wyburzone.

Pierwsza dobrej jakości woda trafiła do sieci wodociągowej 18 listopada 1978 roku. Opracowany proces uzdatniania opierał się na następujących etapach:

Koagulacja – surowa woda przepompowywana była z kopalni do akcelatorów SUW. Tutaj mieszano ją z odpowiednimi koagulantami, czyli siarczanem żelazawym oraz wapnem hydratyzowanym, które wiązały zanieczyszczenia z wody surowej. Usunięte nieczystości w postaci osadu składowane były następnie poza akcelatorami, w poletkach osadowych na wolnym powietrzu.

Filtracja – po chemicznym oczyszczeniu podczas koagulacji, woda trafiała na filtry pospieszne grawitacyjne. Były to złoża piasku przeznaczone do usuwania pozostałych w wodzie zanieczyszczeń, które podczas filtracji osadzały się na ziarnach piasku, a czysta, przesączona woda poddawana była kolejnemu etapowi uzdatniania.

Dezynfekcja – mowa tutaj o zniszczeniu bakterii i wirusów znajdujących się w wodzie. Do końca 1997 roku przeprowadzana była metodą chemiczną, przy użyciu chloru gazowego. Aby poprawić walory smakowe i zapachowe, metodę dezynfekcji zmieniono później na fizyczną, w wyniku czego woda poddawana była działaniom promieniowania ultrafioletowego. Kolumny bakteriobójcze lamp UV zlokalizowane były na magistralach wodociągowych w hali pomp na Stacji Uzdatniania Wody.

W 1984 roku rozpoczęto przebudowę SUW, tak aby zwiększyć jej wydajność: woda z SUW kierowana była pompownią wschodnią „PW” do sieci wodociągowej obejmującej zbiorniki Parcze, Klucze i Gminę Olkusz. Pompownią zachodnią „PZ” podawano natomiast wodę do sieci wodociągowej połączonej ze zbiornikami Małobądz, zaopatrującej Bukowno i Gminę Bolesław. Wydajność stacji osiągała nawet 250 litrów na sekundę.

Zanim jednak woda trafiała na Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu, była ona odpompowywana z Kopalni ZGH „Bolesław” do Kanału Południowego, z którego była częściowo czerpana poprzez przyległe do kanału ujęcie typu brzegowego. Woda przelewała się grawitacyjnie z kanału do zbiornika ujęcia, a następnie była tłoczona przez pompy dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody. Obiekt Pompowni Wody Surowej zlokalizowany został na terenie kopalni, na południe od SUW. W 2004 roku nastąpiła zmiana zasilania ujęcia i pompowni wody surowej pracującej dla SUW w Olkuszu, w wyniku czego wodę z Kanału Południowego zastąpiono wodami z pompowni głównego odwadniania przy szybie „Bronisław”. Nastąpił wówczas także rozdział wypompowywanych na powierzchnię wód dopływających do wyrobisk górniczych kopalni na „wody pitne” „wody przemysłowe”, dzięki czemu Stacja Uzdatniania Wody zaopatrywana była od tej pory w „wodę surową czystą”. Wyodrębniony został również „strumień wody zanieczyszczonej”, kierowany do Pompowni Wody Surowej, a następnie do Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław”.

W styczniu 2017 roku, w związku ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, Stacja Uzdatniania Wody została wyłączona z eksploatacji po 39 latach pracy.

Avatar photo

Franciszek Rozmus