0 złotych dla powiatu olkuskiego z trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wraz z końcem 2020 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowania w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy z całej Polski złożyły w nim ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę prawie 16 miliardów złotych. Mocno rozczarowujący jest fakt, że wśród nich znalazł się zaledwie… jeden autorstwa zarządu powiatu olkuskiego. Na domiar złego, nie został on nawet rozpatrzony pozytywnie.

Najlepszy przykład tego, że warto starać się o dofinansowania na lokalne inwestycje, stanowiły opublikowane na początku 2018 roku wyniki konkursu o unijne dofinansowania. Zwycięski okazał się bowiem wówczas każdy z 18 projektów złożonych przez władze Olkusza. To właśnie dzięki temu wyremontowany został m.in. Park „Czarna Góra”, kompletną metamorfozę przeszła „Dolinka” na Osiedlu Młodych, a w starówce pojawiło się 18 wykonanych z brązu i pokrytych patyną figur Gwarków Olkuskich. Wartość wszystkich projektów wyniosła 26 154 849,95 złotych, z czego aż 17 528 866,69 złotych (67,02%) pokryły właśnie pozyskane dofinansowania.

W przypadku ostatniej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o sukcesie z pewnością nie mógł jednak mówić zarząd powiatu olkuskiego. Spośród wniosków o przyznanie dofinansowań na łączną kwotę aż 85 milionów złotych, do starostwa trafiło bowiem zaledwie 8,5 miliona złotych. Tym bardziej dziwi zatem postawa władz powiatu, które w tegorocznej edycji postanowiły złożyć… tylko jeden wniosek – o kilka milionów złotych na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wolbromiu. Głos w tej sprawie zabrał na ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu Radny Paweł Piasny.

Dla mnie jest to niezrozumiałe, że ościenne gminy czy powiaty składają odpowiednio większą pulę wniosków i otrzymują nawet po kilkanaście milionów złotych, a myśmy od tak oddali możliwość pozyskania też iluś milionów złotych. Przecież sami niejednokrotnie mówiliście na sesjach rady powiatu, że fundusz ten może finansować nawet 100% zakładanej inwestycji. [Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – przyp. aut.] jest czysto polityczną układanką: kto zadał sobie trud przeczytania uchwały rządu, ten wie, że nie ma tam żadnej merytoryki, tylko uznaniowość. Nie ma także lepszej sytuacji dla powiatu olkuskiego jak obecnie: mamy Starostę z PiS-u [Bogumiła Sobczyka – przyp. aut.], mamy Wojewodę z PiS-u [Łukasza Kmitę – przyp. aut.], który jest olkuszaninem, a przynajmniej za takiego się podaje, mamy wreszcie członka rządu [Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacka Osucha – przyp. aut.], który też się podaje za olkuszanina i sprawnego menedżera, który pozyskuje środki pieniężne – apelował do Bogumiła Sobczyka były Starosta Olkuski.

Obecny włodarz naszego powiatu odpowiedział natomiast, że odniesie się do sprawy na piśmie. W międzyczasie opublikowano jednak wyniki trzeciego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z których dowiedzieliśmy się, że zarząd powiatu olkuskiego nie dostał w nim ani złotówki. Warto również przypomnieć, że samo otrzymanie dofinansowania nie oznacza jeszcze pełnego sukcesu. Starosta Sobczyk oddał bowiem w listopadzie 2019 jako jedyny włodarz w całej Polsce 4,5 miliona złotych dofinansowania na remont drogi w Osieku, a w czerwcu 2020 roku 2,5 miliona złotych na budowę nowej sali gimnastycznej w olkuskim „Ekonomiku”. Miesiąc później powiat olkuski zaciągnął ponadto 6,5 miliona złotych długu.

O wiele lepiej poradzili sobie na szczęście wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin naszego powiatu: pozytywnie rozpatrzone zostały bowiem trzy wnioski złożone przez władze Gminy Olkusz (na łączną kwotę 9 167 199,00 złotych z wnioskowanych 13 843 577,00 złotych), po dwa z gmin Bolesław (6 220 000,00 złotych z 6 850 000,00 złotych), Klucze (1 835 398,85 złotych z 3 401 894,02 złotych), Trzyciąż (4 087 100,00 złotych z 4 087 100,00 złotych) oraz Bukowna (5 509 238,23 złotych z 6 047 614,06 złotych), a także jeden wniosek złożony przez władze Gminy Wolbrom (8 000 000,00 złotych z 10 094 851,34 złotych).

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.