Wspominamy osoby blisko związane z Olkuszem, które odeszły na wieczny spoczynek

Z okazji dzisiejszej Uroczystości Wszystkich Świętych, wspominamy osoby blisko związane z Olkuszem, które odeszły na wieczny spoczynek od początku pandemii COVID-19.

HENRYK KAMIŃSKI (1946 – 2020)

Radny Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 1994 – 2002 oraz jej przewodniczący w 1999 roku. W latach 1991 – 2006 był on ponadto nauczycielem oraz dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu.

MJR BOLESŁAW GĄDEK „RYŚ” (1920 – 2021)

Żołnierz Armii Krajowej w Obwodzie Olkusz, partyzant oddziału „Szarańcza”, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych w Olkuszu.

WACŁAW CHŁOSTA (1946 – 2021)

Radny Rady Miejskiej w Olkuszu III, IV, V, VI oraz VIII kadencji oraz jej wiceprzewodniczący w latach 2002 – 2006.

TERESA ŻUCHOWSKA (1947 – 2021)

Wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

ANDRZEJ WĄS (1940 – 2021)

Długoletni perkusista olkuskich zespołów muzycznych, przez wiele lat związany z grupą „Olkuszanie”.

REMIGIA POPCZYK (1941 – 2021)

Długoletnia Naczelna Pielęgniarka powiatu olkuskiego.

MARIA BIEŃ (1952 – 2021)

Długoletnia olkuska nauczycielka matematyki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sienicznie w latach 1992 – 1997. Była ponadto instruktorką harcerską i malarką-amatorką, przez wiele lat związaną z Olkuskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

MIROSŁAWA CZERNIAK (1936 – 2021)

Długoletnia olkuska nauczycielka, poetka oraz plastyczka.

MAREK HABINKA (1950 – 2021)

Fotografik, filmowiec, uczestnik oraz długoletni pracownik Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych.

JÓZEF SIWIŃSKI (1947 – 2021)

Działacz opozycji demokratycznej, literat oraz dziennikarz. Aktywnie działał ponadto w turystyce i harcerstwie.

TADEUSZ WAJDZIK (1956 – 2021)

Wieloletni nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcacym w Olkuszu.

SSTANISŁAW ŁYDKA (1921 – 2021)

Więzień niemieckich obozów pracy Hermansdorf, Ratwitz, Markstadt oraz Auschwitz. Po wojnie pracował w OFNE oraz był członkiem olkuskiego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

PROF. WIKTOR STELMACH (1942 – 2021)

Profesor doktor nauk medycznych i farmacji oraz członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i National Geographic Society. Był on ponadto autorem licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków.

JOHAN HARDING CARLSEN (1936 – 2021)

Prezes Y’s Men Club w Bjerringbro, który przekazywał dary dla Olkusza. Był on ponadto inicjatorem nawiązania kontaktów i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Olkuszem, a duńskim miastem w 1997 roku.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.